COVID-19: A fost publicată în Monitorul Oficial OUG nr. 132/2020 privind noi măsuri de sprijin pentru piața muncii

CECCAR Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentantul CECCAR în VAT Expert Group

Principalele prevederi

I. Angajatorul poate reduce timpul de muncă al salariaților și beneficiază de o indemnizație de la stat de 75% din diferența între salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate.

Conditii pentru acordarea indemnizației:

– reducerea timpului de muncă cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă (CIM), cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului;

– reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizie, pentru o perioadă de cel puțin cinci zile lucrătoare consecutive, angajatorul având obligația stabilirii programului de muncă pentru întreaga lună;

– decizia privind reducerea timpului de lucru, care va cuprinde programul de lucru, modul de repartizare a acestuia și drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puțin cinci zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii și se transmite în REVISAL cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia;

– indemnizația este suportată de angajator și se achită la data plății salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea. În situația în care angajatorul nu recuperează indemnizația de la stat, nu are dreptul să o recupereze de la salariat!

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment