Informaţii de ultimă oră

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR TIMIȘ

În data de 27.03.2024, ora 15.00, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Timiș a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, pe platforma online, cu următoarea ordine de zi: Raportul Consiliului filialei […]

PROROGARE TERMEN DEPUNERE RAPORT

Înțelegând dificultățile cu care v-ați confruntat ca urmare a disfuncționalităților sistemelor online prin intermediul cărora vă îndepliniți obligațiile de conformare fiscală voluntară, CECCAR a hotărât prorogarea termenului-limită de depunere a raportului de activitate în vederea […]

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR

În perioada 18.12.2023 – 05.01.2024 inclusiv, auditorul de calitate va fi în concediu de odihnă. În consecință, pentru cei care au termene în perioada menționată, auditarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară se va realiza de […]

Articole CECCAR