Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Minda Ioan Bălin Ancuța Mariana Cadia Cristian Nicu
Bejeriță Florin Petrica Alina
Gruici Gheorghe
Popescu Adrian
Ștefea Petru
Zaharia Margareta

Biroul Permanent

Preşedinte Vicepreşedinţi
Minda Ioan Bălin Ancuța
Gruici Gheorghe
Zaharia Margareta

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Cosma Dorin Bălin Daniel Tătar Gheorghe
Ocnean Monica Terschanszki Camelia Amalia
Truți Marcel Pop Suzana Amalia
Datcu Maria Vasiu Maria Rodica

Comisia de cenzori

Membru titular
Bogdan Alexandru

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Bunget Ovidiu Constantin Tec Lavinia
Jivanescu Olivia Andreea
Caramidariu Dan Adrian
Belean Cristian Ilie
Minda Ioan

Executivul filialei

Director executiv Șef birou evidență tablou Șef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă Șef birou administrativ
Potra Marius Doru Pascal Alberto Lucian Petcana Petre Cornel Bagi Andrei
Auditor de calitate
Turcu Horia