Conducerea filialei

Alegeri Președinte Consiliul Filialei

Raportul de activitate se va transmite pentru validare pe emailul de contact al filialei (descarca Raportul de activitate - persoana fizica in 2020)

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Bunget Ovidiu Constantin Erdeli Adriana Șeitan Laura Lavinia
Livadariu Cosmin Vlad
Stan Ioana Zoița
Tătar Gheorghe
Maran Corina
Bălin Ancuța Mariana

Biroul Permanent

Preşedinte Vicepreşedinţi
Bunget Ovidiu Constantin Stan Ioana Zoița
Măran Corina

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Cosma Dorin Cosma Dorin Petrenci Radu
Truți Marcel Popistas Anca
Balin Daniel Terschanszki Camelia
Datcu Maria Pop Suzana Emilia
Vasiu Rodica

Comisia de cenzori

Membru titular
Crâșneac Alexandru

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Bunget Ovidiu Constantin Tec Lavinia
Jivanescu Olivia Andreea
Caramidariu Dan Adrian
Barbutu Cristian
Belean Cristian Ilie
Minda Ioan

Executivul filialei

Persoana cu atributii de coordonare a filialei și auditor calitate
Jivanescu Olivia Andreea
Sef Birou Administrativ Sef Birou Evidență Tablou Sef Birou Stagiu si DPC
Sava Andreea Raluca Potra Marius Doru Pascal Alberto Lucian