Aplicația pentru completarea Formularului 094 în format electronic este disponibilă începând de astăzi pe www.anaf.ro

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune la dispoziția contribuabililor aplicația pentru completarea în format electronic a formularului 094. Acesta va fi disponibil începând de astăzi, 20 ianuarie a.c., pe site-ul agenției, www.anaf.ro, secțiunea Servicii online/Declarații electronice / Descarcare declarații, informează Ministerul Finanțelor.

„Persoanele impozabile care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro (echivalent în lei), trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, formularul (094) «Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent», potrivit dispozițiilor legale în vigoare în domeniul TVA (titlul VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare). Nu au această obligație persoanele impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 310”, precizează Ministerul Finanțelor, în comunicat.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment