ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR

FILIALEI TIMIȘ A CECCAR

În ziua de 30 martie 2022, ora 15:00, la sediul filialei Timiș a CECCAR, Timișoara str. Moise Nicoară nr. 21, județul Timiș, cu acces in sistem online, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Timiș a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
  2. Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;
  3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
  4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliul filialei;
  6. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Comisia de disciplină a filialei;
  7. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui Comisiei de disciplină a filialei;
  8. Alegerea cenzorului filialei;
  9. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite.

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 15:30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin. (3), art. 34 din O.G. nr. 65/1994.

 

Consiliului Filialei Timiș a CECCAR

Leave your comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.