IN ATENTIA MEMBRILOR!

Facilitățile financiare de referință pentru cotizația fixă se acorda sub condiția plății integrale și în termen a cotizației, a efectuării integrale a orelor de pregătire profesională – pentru membrii activi – și depunerea Rapoartelor de activitate pe anul anterior, inclusiv a Declarației privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs până pe data de 28 februarie a fiecarui an.

Informăm membrii care au cursuri restante că neefectuarea orelor de pregărire profesională va atrage anularea facilităților referitoare la cotizația fixa și variabilă în anul 2022

Leave your comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.