„COVID-19 și evoluția riscurilor de spălare a banilor, finanțare a terorismului și infracțiuni cibernetice”, un nou document de interes pentru profesioniștii contabili

Publicația COVID-19 și evoluția riscurilor de spălare a banilor, finanțare a terorismului și infracțiuni ciberneticetradusă în limba română de CECCAR, a fost elaborată de Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada), sub auspiciile unui Grup de lucru format din International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) și normalizatorii naționali de standarde (NSS) din Australia, Canada, China, Africa de Sud, Regatul Unit și SUA. Publicația a beneficiat și de contribuția specialiștilor IESBA.

Documentul are ca scop evidențierea riscurilor sporite de spălare a banilor, de finanțare a terorismului și de infracțiuni cibernetice generate de contextul incert al pandemiei de COVID-19 și a implicațiilor pentru profesioniștii contabili angajați și practicieni, inclusiv auditorii și contabilii din sistemul de stat.

Profesioniștii contabili trebuie să fie vigilenți în acest mediu aflat în schimbare, să  analizeze posibilele riscuri la care sunt expuși clienții lor, organizațiile lor angajatoare și ei înșiși și să fie, totodată, conștienți de responsabilitățile lor etice și de dispozițiile legale și de reglementare aplicabile.

Documentul în limba română este disponibil la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR și pe centrul de resurse informaționale covid-19.ceccar.ro.

Leave your comment