ANAF propune modificarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin referitor la modificarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare. În Referatul de aprobare a actului normativ, inițiatorii precizează că, prin Legea nr.296/2020 au fost aduse modificări și completări Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, prin noile dispoziții ale articolului 282 alineatul (3), litera a) din Legea nr. 227/2015 se modifică:  plafonul pentru care se aplică sistemul TVA la încasare, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, care au sediul activității economice în România conform art. 266 alin. (2) lit.a) din Codul fiscal, de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei; ▪ modalitatea de exercitare a opțiunii pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, în sensul în care aceasta se poate exercita oricând în cursul anului, începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care persoana impozabilă și-a exercitat opțiunea. Anterior acestei modificări, opțiunea de a aplica sistemul TVA la încasare se putea exercita doar la începutul anului, până la data de 25 ianuarie, inclusiv.

Avându-se în vedere aceste schimbări legislative, precum și corelarea acestor prevederi cu celelalte dispoziții legale privind sistemul TVA la încasare din Codul fiscal, prin dispozițiile OUG nr. 13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021, ANAF precizează că este necesară modificarea OPANAF nr.1503/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment