Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, potrivit cap. II din OUG nr. 69/2020, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 266 din 17 martie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 85/2021 al ANOFM privind aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II – Anularea unor obligații accesorii din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Procedura se aplică pentru obligațiile bugetare administrate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) prin entitățile publice subordonate, cu personalitate juridică, respectiv agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă/Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AJOFM/AMOFM) și centrele regionale de formare profesională a adulților (CRFPA), și stabilește modul de realizare a activității de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu OUG nr. 69/2020.

Prin obligații bugetare administrate de ANOFM prin entitățile publice subordonate se înțeleg obligațiile financiare principale reprezentând debite provenite din nerespectarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte debite pentru care, potrivit actelor normative în vigoare, AJOFM/AMOFM și CRFPA au competențe în stabilire și recuperare, precum și obligații accesorii aferente acestora, stabilite prin: a) decizii de imputare emise de AJOFM/AMOFM/CRFPA; b) procese-verbale de control întocmite de structurile de control din cadrul AJOFM/AMOFM; c) hotărâri judecătorești emise de instanța competentă; d) decizii/procese-verbale referitoare la obligațiile bugetare accesorii.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.