Normele metodologice de aplicare a Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia, în consultare publică

Ministerul Finanțelor a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia. Proiectul reglementează  condițiile de acordare, monitorizare a garanțiilor de stat, soluționarea cererilor de plată aferente acestora, precum și stabilirea regulilor de gestionare a plafoanelor anuale pentru instituțiile de credit participante în program, stabilirea caracteristicilor finanțărilor și costurilor aferente, a activităților eligibile a fi finanțate, a criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii eligibili și finanțatorii participanți în program,  precum și modalitatea de acordare a granturilor suportate prin intermediul schemei de ajutor de stat asociată acestui Program.

Costul total al finanțărilor acordate prin acest Program se compune din: a) rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,5 % pe an. Această marjă include dobânda, comisionul de factoring, precum și orice alt comision perceput de finanțator. Nu sunt incluse taxele aferente operațiunilor conexe activității de factoring (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc.); b) comisionul de risc – comisionul datorat Ministerului Finanțelor de către beneficiarul Programului; c) comisionul de administrare – comisionul datorat Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) de către beneficiarul Programului pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției.

Nivelul comisionului de risc precum și al comisionului de administrare se stabilesc anual, prin ordin al ministrului Finanțelor.

Inițiatorii precizează, în Nota de fundamentare a actului normativ, că obligația de plată a comisionului de risc, precum și a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției, iar după încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile finanțări de tip factoring contractate sau în cazul majorării/prelungirii finanțărilor de tip factoring, acestea se datorează de către beneficiarul Programului.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 4 din OUG nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment