Normele metodologice de aplicare a Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia, în consultare publică

Ministerul Finanțelor a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia. Proiectul reglementează  condițiile de acordare, monitorizare a garanțiilor de stat, soluționarea cererilor de plată aferente acestora, precum și stabilirea regulilor de gestionare a plafoanelor anuale pentru instituțiile de credit participante în program, stabilirea caracteristicilor finanțărilor și costurilor aferente, a activităților eligibile a fi finanțate, a criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii eligibili și finanțatorii participanți în program,  precum și modalitatea de acordare a granturilor suportate prin intermediul schemei de ajutor de stat asociată acestui Program.

Costul total al finanțărilor acordate prin acest Program se compune din: a) rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,5 % pe an. Această marjă include dobânda, comisionul de factoring, precum și orice alt comision perceput de finanțator. Nu sunt incluse taxele aferente operațiunilor conexe activității de factoring (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc.); b) comisionul de risc – comisionul datorat Ministerului Finanțelor de către beneficiarul Programului; c) comisionul de administrare – comisionul datorat Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) de către beneficiarul Programului pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției.

Nivelul comisionului de risc precum și al comisionului de administrare se stabilesc anual, prin ordin al ministrului Finanțelor.

Inițiatorii precizează, în Nota de fundamentare a actului normativ, că obligația de plată a comisionului de risc, precum și a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției, iar după încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile finanțări de tip factoring contractate sau în cazul majorării/prelungirii finanțărilor de tip factoring, acestea se datorează de către beneficiarul Programului.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 4 din OUG nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.