Conținutul și modalitatea de gestionare a formularului „Fișa capacității de cazare”, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 270 din 18 martie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 398/2021 al ANAF pentru aprobarea modelului, conținutului și modalității de gestionare a formularului „Fișa capacității de cazare“. Formularul se completează de persoanele fizice care realizează, în cursul unui an fiscal, venituri impuse pe baza normelor de venit din închirierea în scop turistic a unui număr de camere situate în locuințe proprietate personală, cuprins între una și 5 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea. Formularul se completează și în cazul depășirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul aceluiași an fiscal.

Potrivit OPANAF nr. 398/2021, „închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuințe proprietate personală, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislației specifice, reprezintă oferirea posibilității de ședere pentru o perioadă de minimum 24 de ore și maximum de 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătorește în scop turistic în afara mediului său obișnuit de viață”.

Contribuabilii au obligația, pentru fiecare an fiscal, să completeze și să păstreze fișa capacității de cazare. Se completează câte o anexă pentru fiecare cameră închiriată în scop turistic.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment