ANAF a publicat, pentru consultare, modelul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de control a Direcției generale antifraudă fiscală

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, printr-un proiect de Ordinun nou model al formularelor și documentelor utilizate în activitatea de control a Direcției generale antifraudă fiscală.

Reprezentanții ANAF menționează, în Referatul de aprobare, că, prin publicarea OUG nr. 20/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității ANAF, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost modificată OUG nr. 74/2013, cu modificările și completările ulterioare. Printre modificările aduse se regăsește și desființarea funcției specifice de inspector antifraudă și reglementarea funcției generale de inspector. În acest sens, avându-se în vedere că în cuprinsul actelor de control se regăsește sintagma „inspector antifraudă”, s-a impus înlocuirea, în mod corespunzător, cu sintagma „inspector”.

„De altfel, în scopul asigurării conformității cu normele de protecție a datelor cu caracter personal adoptate de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene în anul 2016, respectiv Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), la nivelul Direcției generale antifraudă fiscală au fost analizate formularele utilizate în activitatea de control a inspectorilor, împreună cu responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal de la nivelul ANAF. În acest sens, după analiza întreprinsă, s-a luat decizia eliminării, din cuprinsul actelor de control, a anumitor date cu caracter personal, dintre care exemplificăm codul numeric personal (cu excepția procesului-verbal) și adresa de domiciliu a reprezentantului contribuabilului”, precizează inițiatorii, în Referatul de aprobare a proiectului.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment