Circulara nr. 4242/04.07.2018 cuprinzând unele precizări privind activitatea de audit de calitate în domeniul expertizei contabile judiciare. 

Completari la Circulara nr. 4242/04.07.2018 privind unele precizări cu privire la modul de auditare al rapoartelor de expertiză contabilă judiciară.

Având în vedere cazurile semnalate din unele filiale, vă prezentam in cele ce urmează modul cum trebuie procedat in situatiile in care expertii contabili numiti sau cei incuviintati de parti (consilieri) nu se conformeaza cerintelor legale si procedurale în domeniu.

Se va proceda astfel:

  • în situațiile în care expertul consilier parte încuviințat folosește o alta parafă decât cea de expert contabil, respectiv parafa unui alt organism profesional, auditorul de calitate va aplica ștampila dreptunghiulară și va menționa “valabil cu referatul atașat nr…”, urmând a sesiza consiliul filialei la care va atașa o copie după referatul anexat expertizei contabile judiciare,
  • în situatiile în care expertul contabil numit folosește o alta parafă decât cea de expert contabil, auditorul de calitate nu va aplica ștampila dreptunghiulară și nu va audita lucrarea, refuzând acordarea vizei de calitate, având în vedere că auditul de calitate se efectuează doar asupra lucrărilor de expertiză contabilă judiciară parafate cu ștampila de expert contabil. Si aceste situatii vor fi semnalate consiliului filialei pentru analiza si decizie.
  • în alte situații care pot fi întâlnite în practică față de cele prezentate mai sus, vă solicitam a contacta si prezenta DUANPACsituatiile respective pentru solutionarea acestora

Precizăm că, în toate cazurile în care experții contabili numiți sau consilieri (încuviințați) folosesc o altă parafă decât cea de expert contabil, precum și cazurile în care aceștia se identifică în curpinsul raportului de expertiză contabilă judiciară cu alte calităti profesionale decât cea de expert contabil, se vor face copii după toate documentele doveditoare și vor fi transmise în regim de urgența la DUANPAC. .

adresa nr. 4242 din 04.07.2018

completari circulara 4242-04.07.2018