Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România - Filiala Timiș
Cursuri de pregatire profesională
organizate în Iunie 2019

seria IV

            Denumire curs: EXCELContabilitate Formularul de inscriere

            Durata: 40 ore

            Perioada desfășurării: 27– 28.06.2019 și 01– 02.07.2019,  ora 15.00

            Locație: Sala de curs – „Prof. univ. dr. Cornel Olariu”, str. Moise Nicoară nr. 21

Denumire curs:  EXCEL Noțiuni de bază în excel 
            Durata: 20 ore CPD
            Perioada desfășurării: 27– 28.06.2019,  ora 15.00
            Lector: ec. Brândaș Claudiu                         

Denumire curs:  Contabilitate Particularități privind organizarea contabilității în agricultură – culture de camp și depozitare cereale 
            Durata: 20 ore CPD
            Perioada desfășurării01– 02.07.2019,  ora 15.00
            Lector: Prof. univ. dr. Bunget Ovidiu Constantin     

 

14.06.2019 


Cursuri de pregatire profesională
organizate în Mai 2019

seria III

            Denumire curs: Contabilitate; Audit; Fiscalitate Formularul de inscriere

            Durata: 40 ore

            Perioada desfășurării: 27– 30 Mai 2019,  ora 15.00

            Locație: Sala de curs – „Prof. univ. dr. Cornel Olariu”, str. Moise Nicoară nr. 21

Denumire curs:  Contabilitate Incidențe fiscale și contabile privind închiderea exercițiului financiar 2018 
            Durata: 20 ore CPD
            Perioada desfășurării: 27– 28 mai 2019,  ora 15.00
            Lector: Prof. univ. dr. Bunget Ovidiu Constantin                         

Denumire curs:  Audit Cum să înțelegem raportul și opinia de audit
            Durata: 10 ore CPD
            Perioada desfășurării29 mai 2019,  ora 15.00
            Lector: Conf. univ. dr. Dumitrescu Alin Constantin     

Denumire curs:  Fiscalitate Declaraţia unică, pe înţelesul tuturor
            Durata: 10 ore CPD
            Perioada desfășurării30 mai 2019,  ora 15.00
            Lector: Stan Ioana Zoița 

 

 

09.05.2019

 


Cursuri de pregatire profesională
organizate în Aprilie 2019

seria II

            Denumire curs: TIC-soluții informatice pentru contabili; Fiscalitate; IFRS  - Formularul de inscriere

            Durata: 40 ore

            Perioada desfasurarii: 15 – 18 aprilie 2019,  ora 15.00

            Locatie: Sala de curs – „Prof. univ. dr. Cornel Olariu”, str. Moise Nicoară nr. 21

                         

                    TIC-soluții informatice pentru contabili     (15 aprilie)  

            Lectori: Ec. Belean Ilie Cristian; invitat dl. Macarie Horațiu

                    Fiscalitate (16 aprilie)        

            Lector: Ec. Livadariu Cosmin, Reprezentanti ANAF;

                    IFRS (17 - 18  aprilie)

            Lector: Ec. Farcane Nicoleta;

 

02.04.2019


Cursuri de pregatire profesională
organizate în Martie 2019

seria I

            Denumire curs: Expertiza contabila; Contabilitate financiara - Formularul de inscriere

            Durata: 40 ore

            Perioada desfasurarii: 04– 12 martie 2019,  ora 15.00

            Locatie: Sala de curs – „Prof. univ. dr. Cornel Olariu”, str. Moise Nicoară nr. 21

                          Aspecte actuale în activitatea de expertiză contabilă  (4 și 5 martie)      
            Lectori: Prof. univ. Dr.  Bunget Ovidiu Constantin și Lector Dr. Țingău Gheorghe;; invitați dna. Dr. Bunica Elena, expert contabil judiciar și dna Rodica Vasiu, expert contabil judiciar

                          Unele aspecte privind închiderea contabilă și fiscală a exercițiului financiar 2018  (11 și 12 martie)        

            Lector: Prof. univ. Dr. Bunget Ovidiu Constantin 

12.02.2019


Cursuri de pregatire profesională
organizate în Decembrie 2018

seria VII

Denumire curs: Fiscalitate CERERE DE INSCRIERE
            Durata: 10 ore CPD
            Perioada desfasurarii: 11 Decembrie 2018, ora 16.00
            Locatie: CECCAR TIMIS - Sala de curs – „Cornel Olariu 
            Lector: Cosmin Livadariu, Reprezentanti ANAF;

Denumire curs: IFRS -  CERERE DE INSCRIERE
            Durata: 20 ore CPD
            Perioada desfasurarii: 12 – 13 Decembrie 2018, ora 14.00
            Locatie: CECCAR TIMIS -Sala de curs – „Cornel Olariu  

            Lector: Farcane Nicoleta 
 
Denumire curs: Expertiza contabila - CERERE DE INSCRIERE
            Durata: 10 ore
            Perioada desfasurarii: 14 Decembrie 2018, ora 15.00
            Locatie: Sala de curs – „Cornel Olariu  
            Lector: Bobițan Nicolae

28.11.2018


Cursuri de pregatire profesională
organizate în Noiembrie 2018

seria VI

Denumire curs: Fiscalitate CERERE DE INSCRIERE
            Durata: 10 ore CPD
            Perioada desfasurarii: 20 Noiembrie 2018, ora 11.00
            Locatie: sediul DGRFP Timișoara, str. Ghe. Lazăr nr.9B 
            Lector: Stana George;

Denumire curs: IFRS - Contabilitate - CERERE DE INSCRIERE
            Durata: 20 ore CPD
            Perioada desfasurarii: 22 – 23 Noiembrie 2018, ora 15.00
            Locatie: Sala de curs – „Cornel Olariu  
            Lector: Istrate Costel 

Denumire curs: „Introducere în EXCEL” - CERERE DE INSCRIERE  
            Durata: 20 ore CPD
            Perioada desfasurarii:  26 - 27  Noiembrie 2018, ora 15.00
            Locatie: Sala de curs – „Cornel Olariu 
            Lector: Brândaș Claudiu;

07.11.2018


Cursuri de pregatire profesională
organizate în Octombrie 2018

seria V

Denumire curs: Audit Financiar - CERERE DE INSCRIERE
            Durata: 20 ore
            Perioada desfasurarii: 18 – 19 octombrie 2018, ora 15.00
            Locatie: Sala de curs – „Cornel Olariu  
            Lector: Irimie Popa

 

 

Denumire curs: „Fiscalitate” - CERERE DE INSCRIERE
            Durata: 20 ore
            Perioada desfasurarii: 29 – 30 octombrie 2018, ora 15.00
            Locatie: Sala de curs – „Cornel Olariu 
            Lector: Bufan Radu;


Cursuri de pregatire profesională
organizate în septembrie 2018

seria IV

Denumire curs: Expertiza contabila - CERERE DE INSCRIERE
            Durata: 20 ore
            Perioada desfasurarii: 06– 07 septembrie 2018, ora 15.00
            Locatie: Sala de curs – „Cornel Olariu  
            Lector: Țingău Gheorghe

 

Denumire curs: „IFRS. Grupuri de societăți și consolidarea situațiilor financiare individuale” - CERERE DE INSCRIERE
            Durata: 20 ore
            Perioada desfasurarii: 14 septembrie 15:00-20:00  si 15 septembrie 9:00-14:00
            Locatie: Sala de curs – „Cornel Olariu 
            Lector: prof. univ. dr. Adriana Tiron Tudor;


 Cursuri de pregatire profesionala organizate in luna Iunie 2018

SERIA  III

Denumire curs: Audit finaciar / Gestiunea Datelor cu Caracter Personal (DGPD) / Conferința Regională de Contabilitate și Fiscalitate
            Durata: 40 ore  - CERERE DE INSCRIERE

Audit finaciar - 07 iunie 2018,  ora 16.00

            Locatie: Sala de curs – „Cornel Olariu           
            Lectori:  Dumitrescu Alin 

Gestiunea Datelor cu Caracter Personal (DGPD) 08 iunie 2018,  ora 16.00

            Locatie: Sala P02, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, str. J.H. Pestalozzi, nr. 16           
            Lectori:  avocat dr. Andrei Savescu

Conferința Regională de Contabilitate și Fiscalitate 15 - 16 iunie 2018

            Locatie:  Aula Magna Universitatea de Vest din Timişoara, Blv. Vasile Pârvan, nr. 4      
            Lectori: Prof. Univ. Dr. Bufan Radu; Dr. Mariana Vizoli; Dr. Patricia  Homorodean; Prof. Univ. dr. Bunget Ovidiu Constantin

 Program Conferință - A I C I


 

                                                                                                                                                                  Cursuri de pregatire profesionala

organizate in luna Aprilie 2018

SERIA  II

Denumire curs: I.F.R.S. - Fiscalitate - Formularul de inscriere
            Durata: 40 ore
            Perioada desfasurarii: 26– 27 aprilie 2018,  ora 10.00
            Locatie: Sala de curs – „Cornel Olariu           
            Lectori:  Farcane Nicoleta, Crâșneac Alexandru 


 

Cursuri de pregatire profesionala
organizate in luna martie 2018

SERIA  I

Denumire curs: contabilitate financiara, fiscalitate, Evaluarea Intreprinderii - Formularul de inscriere
            Durata: 40 ore
            Perioada desfasurarii: 13 – 16 martie 2018,  ora 15.00
            Locatie: Sala de curs – „Cornel Olariu           
            Lectori: Bunget Ovidiu Constantin, Deaconu Adela, Bodo Adrian-invitat

 


CURSURI PENTRU RESTANȚIERI

Cursuri CPD exclusiv membrilor care nu au efectuat orele de pregătire profesională în anul/anii anterior/anteriori.

1. Standarde internationale de raportare financiara - 26-27.02.2018 ora 15,00 în Sala de curs – „Cornel Olariususținut de d-na Farcane Nicoleta - Formularul de înscriere Participarea la acest curs constituie efectuarea a 20 ore.

2. Expertiza Contabila - 28.02.2018 -01.03.2018 ora 15,00 în Sala de curs – „Cornel Olariususținut de lectoȚingău Gheorghe - Formularul de înscriere Participarea la acest curs constituie efectuarea a 20 ore.

 


 Calendarul privind actiunile educative si de sprijinire a mebrilor in anul 2018 - Cursuri optionale


CURSURI 2018  - Înscrierea la cursurile CPD 2018 se va face începând cu luna Martie. Elaborarea programului cursurilor CPD din cadrul PNDPC 2018 va cuprinde un număr de 8 serii a câte 40 ore CPD fiecare. Structura unui curs de 40 ore CPD este următoarea: 30 ore [Contabilitate + Fiscalitate (Contabilitate 20 ore + Fiscalitate 10 ore sau Contabilitate 10 ore + Fiscalitate 20 ore )] + 10 ore [ discipline / domenii de competențe complementare]. Totodată reamintim că pot participa la cursurile de pregătire doar membrii care au achitat integral cotizația fixă.


 

CURSURI PENTRU RESTANȚIERI

În cursul lunilor Ianuarie și Februarie organizăm cursuri CPD exclusiv membrilor care nu au efectuat cursurile de pregătire profesională în anul/anii anterior/anteriori.

1. EVALUAREA ECONOMICA SI FINANCIARA A INTREPRINDERII - 15.01.2018 ora 15,00 în Sala de curs – „Cornel Olariususținut de lector prof.univ.dr. Alexandru Buglea - Formularul de înscriere Participarea la acest curs constituie efectuarea a 10 ore.

2. AUDIT ŞI CERTIFICARE - 16.01.2018 ora 15,00 în Sala de curs – „Cornel Olariususținut de lector Dumitrescu Alin - Formularul de înscriere Participarea la acest curs constituie efectuarea a 10 ore.

3. CONTABILITATE FINANCIARĂ18 - 19.01.2018 ora 15,00 în Sala de curs – „Cornel Olariususținut de lector prof.univ.dr. Bunget Ovidiu Constantin - Formularul de înscriere Participarea la acest curs constituie efectuarea a 20 ore.

             


CURS "DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE"

C.E.C.C.A.R filiala Timiș organizează cursul DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE în data  de 21 decembrie 2017, incepând cu ora 15.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariususținut de lector Moraru Maria. Înscrierea se face completând formularul  online până cel târziu luni, 20.12.2017, accesand urmatorul link : https://goo.gl/forms/oycBV7dfZDAFDgfQzL4ED2Participarea la  cursurile de pregătire profesională este condiționată de achitarea integrală a cotizației fixe pentru anul 2017   în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timișoara – C.E.C.C.A.R Timiș, CUI RO7426179.  Participarea la acest curs constituie efectuarea a 10 ore din cele 40 ore obligatorii .

27.11.2017


   CURS "EXPERTIZA CONTABILĂ"

C.E.C.C.A.R filiala Timiș organizează cursul „Expertiza Contabila în perioada 05 și 07 decembrie 2017, incepând cu ora 15.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariususținut de lector Hategan Camelia. Înscrierea se face completând formularul  online până cel târziu luni, 04.12.2017, accesand urmatorul link : https://goo.gl/forms/UBqDJbAkeJGd7lOE2 . Participarea la  cursurile de pregătire profesională este condiționată de achitarea integrală a cotizației fixe pentru anul 2017   în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timișoara – C.E.C.C.A.R Timiș, CUI RO7426179.  Participarea la acest curs constituie efectuarea a 20 ore din cele 40 ore obligatorii .

17.11.2017


CURS "CONTABILITATE FINANCIARĂ"

 

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul  CONTABILITATE FINANCIARĂ - Raportarea financiară și controlul cenzorilor în perioada 28 - 29.11.2017,in localitatea Lugoj, ,susținut de lectorii prof.univ.dr. Ovidiu Bunget și Alin Dumitrescu.  Inscrierea se face completand formularul  online până cel târziu luni, 27.11.2017, accesand urmatorul link: https://goo.gl/forms/GKs5P3Fw4U9RMDP53 Participarea la  cursurile de pregătire profesională este condiționată de achitarea integrală a cotizației fixe pentru anul 2017   în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timișoara – C.E.C.C.A.R Timiș, CUI RO7426179.  Participarea la acest curs constituie efectuarea a 20 ore din cele 40 ore obligatorii .(brutaria Ardelean, ora 14.00)


CURS "CONTABILITATE FINANCIARĂ"

C.E.C.C.A.R filiala Timiș organizează cursul CONTABILITATE FINANCIARĂ - Contabilitatea financiară între reglementarea națională și normalizarea internațională în perioada 18-19.10.2017, incepând cu ora 15.00, la sediulfilialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariususținut de lectorii  Bunget Ovidiu Constantin și Alin Dumitrescu. Înscrierea se face completând formularul  online accesând următorul link:https://goo.gl/forms/Mbt8iqqJkWdm1Tb13 Participarea la  cursurile de pregătire profesională este condiționată de achitarea integrală a cotizației fixe pentru anul 2017   în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timișoara – C.E.C.C.A.R Timiș, CUI RO7426179.  Participarea la acest curs constituie efectuarea a 20 ore din cele 40 ore obligatorii .

 


                                                                                               CURS "FISCALITATE"

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „FISCALITATE în data de 27.10.2017 incepand cu ora 15.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr. 21, în Sala de curs – „Cornel Olariususținut de d-na Vizoli Mariana. Inscrierea se face completand formularul  online până cel târziu joi, 26.10.2017, accesand urmatorul link: https://goo.gl/forms/fRvgLcBuGnZDdPtP2     . Participarea la  cursurile de pregatire profesionala este conditionata de achitarea integrala a cotizatiei fixe pentru anul 2017   în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.  Participarea la acest curs constituie efectuarea a 10ore din cele 40 ore obligatorii .

     09.10.2017

 


CURS "STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA - I.F.R.S."

 

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Standarde internationale de raportare financiara - I.F.R.S. în perioada 25 – 30.10.2017 incepand cu ora 15.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr. 21, în Sala de curs – „Cornel Olariususținut de lector Farcane Nicoleta. Inscrierea se face completand formularul  online până cel târziu marți, 24.10.2017, accesand urmatorul link:  https://goo.gl/forms/y1W0D36SpIaq73ww2  . Participarea la  cursurile de pregatire profesionala este conditionata de achitarea integrala a cotizatiei fixe pentru anul 2017   în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.  Participarea la acest curs constituie efectuarea a 20 ore din cele 40 ore obligatorii .

     06.10.2017

 

 


În atenția membrilor care s-au înscris la cursul - "AUDIT ŞI CERTIFICARE" 

Din motive tehnice cursul va avea loc la sediul filialei Timiș doar în data de 27.09.2017 începând cu ora 13.00 .

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 


Seminar - Dezbatere SPLIT TVA - detalii

Acest curs se desfasoara la Universitatea de Vest din Timisoara, din Bulevardul Vasile Parvan, nr.4, în  „ AULA MAGNA


                                                                    CURS "EXPERTIZA CONTABILĂ"

C.E.C.C.A.R filiala Timiș organizează cursul „Expertiza Contabila în perioada 28 - 29.09.2017, incepând cu ora 15.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lectoȚingău Gheorghe. Înscrierea se face completând formularul  online până cel târziu luni, 27.09.2017, accesand urmatorul link: https://goo.gl/forms/ghNkxFISHcgI5Nbs1  . Participarea la  cursurile de pregătire profesională este condiționată de achitarea integrală a cotizației fixe pentru anul 2017   în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timișoara – C.E.C.C.A.R Timiș, CUI RO7426179.  Participarea la acest curs constituie efectuarea a 10 ore din cele 40 ore obligatorii .

  18.08.2017


CURS "AUDIT ŞI CERTIFICARE"

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Audit şi certficare în perioada 26.09.2017 – 27.09.2017 incepand cu ora 15.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr. 21, în Sala de curs – „Cornel Olariususținut de lector Dumitrescu Alin. Formularul de înscriere la acest curs poate fi completat online accesand urmatorul link : https://goo.gl/forms/k3yuhrUh82bkih4n1  până cel târziu vineri, 25.09.2017 .  Inscrierea la curs este conditionata de achitarea integrala a cotizatiei fixe pentru anul 2017 si se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179. Participarea la acest curs constituie efectuarea a 10 ore din cele 40 ore obligatorii .

       18.08.2017


Deoarece numărul celor înscriși a depășit cu mult capacitatea sălii de curs "  Prof. Univ. Dr. Cornel Olariu " a Filialei CECCAR Timiș, vom reloca activitățile din 11 și 12 Mai în amfiteatrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Timiș (Str. Gheorghe Lazăr nr. 9B).

 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Filiala Timiș organizează, în cadrul pregătirii în domeniul Fiscalitate, următoarele seminarii:

 

1. Provocările celor trei sisteme de impozitare a persoanelor juridice în anul 2017, lector Georgeta Toma, Direcția de legislaţie, Impozite Directe, Impozitul pe Profit, Ministerul Finanţelor Publice, joi 11 mai, începând cu ora 14:30.
2. Codul de procedura fiscală - comentarii și aplicașii practice , lector Tanți Anghel, consilier Ministerul Finanțelor Publice, vineri 12 mai, începând cu ora 14:30.

Locația:  Sediul Filialei CECCAR Timiș, str. Moise Nicoară nr. 21

 

Locuri disponibile: 150, în ordinea înscrierii

 

Participanți: Experți contabili și contabili autorizați.

 

Nivelul: Avansat

 

Participarea la cele două seminarii se echivaleaza 20 ore CPD.

 

Vă rugăm să vă înscrieți aici.

Vă așteptăm cu drag!

 

02.05.2017


Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Filiala Timiș organizează cursul „Închiderea fiscală și contabilă a exercițiului financiar 2016”, la Lugoj, Brutăria Ardelean, începând cu 2 mai 2017, ora 16.00 susținut de prof. dr. Bunget Ovidiu Constantin.

 

Participanți: Experți contabili, contabili autorizați și stagiari.

 

Participarea la curs se echivaleaza 20 ore CPD în cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

 

Vă rugăm să vă înscrieți aici.

 

Vă așteptăm cu drag!

 

24.04.2017


CURS "CONTABILITATE FINANCIARĂ"

C.E.C.C.A.R filiala Timiș organizează cursul CONTABILITATE FINANCIARĂ - Închiderea contabilă a exercițiului financiar 2016 în perioada 11 - 12.04.2017, incepând cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lector Bunget Ovidiu Constantin. Înscrierea se face completând formularul  online până cel târziu luni, 10.04.2017, accesând următorul link: https://goo.gl/fos/w1rd6jqevE6l1 . Participarea la  cursurile de pregătire profesională este condiționată de achitarea integrală a cotizației fixe pentru anul 2017   în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timișoara – C.E.C.C.A.R Timiș, CUI RO7426179.  Participarea la acest curs constituie efectuarea a 10 ore din cele 40 ore obligatorii .

 

06.04.2017


CURS "EXPERTIZA CONTABILĂ"

C.E.C.C.A.R filiala Timiș organizează cursul „Expertiza Contabila în perioada 20 - 23.03.2017, incepând cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lector Țingău Gheorghe. Înscrierea se face completând formularul  online până cel târziu luni, 19.03.2017, accesand urmatorul link: https://goo.gl/orms/dcL1WLHhENaRMB2 . Participarea la  cursurile de pregătire profesională este condiționată de achitarea integrală a cotizației fixe pentru anul 2017   în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timișoara – C.E.C.C.A.R Timiș, CUI RO7426179.  Participarea la acest curs constituie efectuarea a 20 ore din cele 40 ore obligatorii .

 

 

10.03.2017

 


 

CURS "STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA - I.F.R.S."

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Standarde internationale de raportare financiara - I.F.R.S. în perioada 27.02.2017 – 28.02.2017 incepand cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr. 21, în Sala de curs – „Cornel Olariususținut de lector Farcane Nicoleta. Inscrierea se face completand formularul  online până cel târziu vineri, 24.02.2017, accesand urmatorul link: https://goo.gl/forms/a1EBsLiS8j5XXB2 . Participarea la  cursurile de pregatire profesionala este conditionata de achitarea integrala a cotizatiei fixe pentru anul 2017   în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.  Participarea la acest curs constituie efectuarea a 10 ore din cele 40 ore obligatorii .

 


 

CURS "FISCALITATE"

C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Fiscalitate - Noile reglementări fiscale în vigoare pentru anul 2017 în perioada 16 - 17.februarie 2017susținut de Lector Univ. Dr. Florin Dobre si de Conf. Univ. Dr. Gabriel Jinga. Înscrierea se  face completând formularul online până cel târziu miercuri, 10.02.2017, accesand urmatorul link: https://goo.gl/forms/YnJLNpd1rrHM2Participarea la  cursurile de pregatire profesionala este conditionata de achitarea integrala a cotizatiei fixe pentru anul 2017 (cotizatie fixa  + cursuri) si se poate realiza în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI RO7426179. Participarea la acest curs constituie efectuarea a 10 ore din cele 40 ore obligatorii .

Având în vedere faptul că viza de exercitare a profesiei pentru anul 2017 poate fi obținută doar dacă au fost efectuate orele de pregătire profesională aferente anului 2016, la acest curs vor avea prioritate membrii filialei care nu au parcurs aceste ore de pregătire profesională.

 Detalii locatie  AICI

18.01.2017


 

In preambulul Adunării Generale Extraordinare a Filialei Timiș a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (12 decembrie 2016, ora 14:00) și înainte de a începe un nou exercițiu financiar am convenit să organizam un seminar cu doi invitați de la care putem „stoarce” cât de mult putem: dna. Mariana Vizoli, director în cadrul Ministerului Finanțelor Publice și dl. Radu Bufan, expert contabil și profesor de drept fiscal la Universitatea de Vest din Timișoara.

Prin urmare, stimați colegi profesioniști contabili timișeni (și nu numai), vă invit să participați în data de 12 decembrie 2016, ora 11:30 la Seminarul „Noutăți fiscale 2017”, în Aula Magna a Universității de Vest din Timișoara.

Înscrierea (obligatorie) se face  aici: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSftTXKXnuyr1rb6Do…/viewform

 

 

https://goo.gl/forms/ySkHhObpweM5iwOV2

 

Înscriere seminar "Noutăţi Fiscale 2017" - 12.12.2016

Data : Luni, 12 decembrie 2016, ora 11:30 Locaţia : Aula Magna Universitatea de Vest din Timişoara, Blv. Vasile Pârvan, nr. 4 Termen limită de înscriere: 09.12.2016

SUPORT CUR: TEMA 1     TEMA 2


CURS "EXPERTIZA CONTABILA"

C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Expertiza Contabila în perioada 12.12.2016 – 15.12.2016, incepand cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lector Tingau Gheorghe. Inscrierea se face completand formularul  online până cel târziu luni, 09.12.2016, accesand urmatorul link: https://goo.gl/forms/jeFzIXGDMh7yBl4H3 Participarea la  cursurile de pregatire profesionala este conditionata de achitarea integrala a cotizatiei fixe pentru anul 2016 (cotizatie fixa  + cursuri) si se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

Obs. Cursul se adreseaza in special expertilor contabili judiciari ce nu au efectuat in utimii 2 ani cursul de Expertiza Contabila (obligatoriu).

29.11.2016


CURS "CONTABILITATE - FISCALITATE" 

C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Contabilitate - Fiscalitate” în zilele de:  05.12.2016,  06.12.2016, 08.12.2016, 12.12.2016, incepand cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr. 21, în Sala de curs – „Cornel Olariu”susținut de lector prof.univ.dr. Ovidiu Bunget,  avand ca şi invitaţi manageri ai Ernst&Young, biroul din Timişoara - Alexandru Grecu, Gheorghe Giurgean şi Ionuţ Chintea. Înscrierea se face completând formularul  online până cel târziu miercuri 30 noiembrie 2016, accesand urmatorul link: https://goo.gl/forms/QQ6uoJWTPFD3RzMp1 . Participarea la  cursurile de pregatire profesionala este conditionata de achitarea integrala a cotizatiei fixe pentru anul 2016 (cotizatie fixa  + cursuri) si se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

22.11.2016


CURS "EXPERTIZA CONTABILA"

        C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Expertiza Contabila în perioada 21.11.2016 – 24.11.2016, incepand cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lector Tingau Gheorghe. Inscrierea se face completand formularul  online până cel târziu luni, 18.11.2016, accesand urmatorul link https://goo.gl/forms/Oxvx5p3OG6Pbi6iX210.  Participarea la  cursurile de pregatire profesionala este conditionata de achitarea integrala a cotizatiei fixe pentru anul 2016 (cotizatie fixa  + cursuri) si se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

11.11.2016


CURS "AUDIT ŞI CERTIFICARE"

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Audit şi certificare în zilele de:  21.11.2016,  22.11.2016, 28.11.2016, 29.11.2016 ,in localitatea Lugoj, ,susținut de lector prof.univ.dr. Ovidiu Bunget.  Inscrierea se face completand formularul  online până cel târziu luni, 18.11.2016, accesand urmatorul link: https://goo.gl/forms/VvOHGS6go9fAqJZh1 Participarea la  cursurile de pregatire profesionala este conditionata de achitarea integrala a cotizatiei fixe pentru anul 2016 (cotizatie fixa  + cursuri) si se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

 009.11.2016


 ANUNŢ PENTRU MEMBRII ÎNSCRIŞI LA CURSUL DE I.F.R.S. (08.11.2016 - 11.11.2016)

 

Datorită numărului mare de membrii înscrişi la cursul de „Standarde internationale de raportare financiara - I.F.R.S. din perioada 08.11.2016 – 11.11.2016, înscrierilepentru acest curs au fost oprite. Menţionăm faptul că, persoanele înscrie la acest curs au fost împărţite în două grupe :

- Grupa 1 va participa la curs în perioada 08.11.2016 - 11.11.2016 ----- GRUPA 1

- Grupa 1 va participa la curs în perioada 15.11.2016 - 17.11.2016 ----- GRUPA 2

 Obs. Suportul de curs şi alte documente informative privind cursul de IFRS,  pot fi descărcate accesând următorele link-uri: Suport Curs IFRS , Informaţii utile 1 , informaţii utile 2, Informaţii utile 3 


CURS "STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA - I.F.R.S."

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Standarde internationale de raportare financiara - I.F.R.S. în perioada 08.11.2016 – 11.11.2016 incepand cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr. 21, în Sala de curs – „Cornel Olariususținut de lector Farcane Nicoleta. Inscrierea se face completand formularul  online până cel târziu luni, 07.11.2016, accesand urmatorul link: https://goo.gl/forms/LuLDD6CgCWW3KO63201  . Participarea la  cursurile de pregatire profesionala este conditionata de achitarea integrala a cotizatiei fixe pentru anul 2016 (cotizatie fixa  + cursuri) si se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.  

01.11.2016


CURS "EVALUAREA ECONOMICA SI FINANCIARA A INTREPRINDERII"

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Evaluarea Economica si Financiara a Intreprinderii   în perioada 11.10.2016 – 14.10.2016, incepand cu ora 16.00la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lector. Buglea Alexandru.  Inscrierea se face completand formularul  online, accesand urmatorul link https://goo.gl/forms/xgfJXpK3Ogol6ETT2  . Participarea la  cursurile de pregatire profesionala este conditionata de achitarea integrala a cotizatiei fixe pentru anul 2016 (cotizatie fixa  + cursuri) si se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.  

  07.10.2016


CURS "EXPERTIZA CONTABILA"

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Expertiza Contabila în perioada 26.09.2016 – 29.09.2016, incepand cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lector Tingau Gheorghe. Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click)  sau poate fi completat online accesand urmatorul link : https://goo.gl/forms/wn4aFp1QvW3WNbPE3 . Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu vineri , 23.09.2016. Plata cursului este conditionata de achitarea integrala a cotizatiei fixe pentru anul 2016 (cotizatie fixa  + cursuri) si se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.  

      15.09.2016


Stimaţi colegi

Avem plăcerea de a vă invita să participaţi miercuri, 14 septembrie 2016, la evenimentul „Noutăți în Standardele de Raportare Financiară Internațională" organizat de către ACCA în parteneriat cu KPMG la Centrul Regional de Afaceri Timișoara din B-dul Eroilor de la Tisa nr.22, Sala Bega (etaj 1).

Participarea este gratuită pentru toți profesioniștii contabili, membri și stagiari CECCAR, ca şi componentă a educației permanente nestructurate.

Vă rugăm să confirmați participarea urmând instrucțiunile din invitație.

 


 

SEMINARUL  "RELAŢIILE C.E.C.C.A.R. CU AUTORITATEA FISCALĂ "

C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează seminarul „Relaţiile C.E.C.C.A.R. cu Autoritatea Fiscală  în data de  09.09.2016 ,incepand cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de domnul lect. univ. dr. Dobre Florin - Director General Executiv C.E.C.C.A.R.   Formularul de înscriere la acest seminar poate fi descărcat de aici (click)   .  Seminarul este gratuit, nu se percepe nici o taxa , nu face parte din categoria cursurilor de pregatire profesionala , dar vine în întâmpinarea membrilor filialei noastre.

06.09.2016

 


CURS "AUDIT ŞI CERTIFICARE"

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Audit şi certficare în perioada 11.07.2016 – 14.07.2016 incepand cu ora 15.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr. 21, în Sala de curs – „Cornel Olariususținut de lector Dumitrescu Alin. Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click)  sau poate fi completat online accesand urmatorul link : http://goo.gl/forms/p140rhygUiP2pqYq2  . Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu luni, 20.06.2016. Inscrierea la curs este conditionata de achitarea integrala a cotizatiei fixe pentru anul 2016 (cotizatie fixa  + cursuri) si se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179                 

         05.07.2016


 

CURS "STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA - I.F.R.S."

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Standarde internationale de raportare financiara - I.F.R.S. în perioada 20.06.2016 – 23.06.2016 incepand cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr. 21, în Sala de curs – „Cornel Olariususținut de lector Farcane Nicoleta. Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click)  sau poate fi completat online accesand urmatorul link : http://goo.gl/forms/Ef4zalSOsDYq3gGf1. Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu luni, 20.06.2016. Inscrierea la curs este conditionata de achitarea integrala a cotizatiei fixe pentru anul 2016 (cotizatie fixa  + cursuri) si se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

13.06.2016


SEMINARUL  "CODUL VAMAL AL UNIUNII - Adevăr şi Provocare"

C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează seminarul „Codul Vamal al Uniunii - Adevăr şi Provocare  în data de  06.06.2016 ,incepand cu ora 17.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de domnul lector Marius Gaiţă - Customs Operations Expert, Eurocooper Sr . Formularul de înscriere la acest seminar poate fi descărcat de aici (click)  sau poate fi completat online accesand urmatorul link : http://goo.gl/forms/M1XQuD6jO35kk0OU2 .  Seminarul este gratuit, nu se percepe nicio taxa , nu face parte din categoria cursurilor de pregatire profesionala , dar vine în întâmpinarea membrilor filialei noastre.

02.06.2016


CURS "FISCALITATE - ASPECTE ALE APLICARII NOULUI COD FISCAL"

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Fiscalitate - Aspecte ale aplicarii Noului Cod Fiscal în perioada 31.05.2016 – 03.06.2016, incepand cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lector prof.univ.dr. Radu Bufan. Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click)  sau poate fi completat online accesand urmatorul link : http://goo.gl/forms/fJ9R1o0gIYN6AVKE3. Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu vineri, 27.05.2016. Plata cursului este conditionata de achitarea integrala a cotizatiei fixe pentru anul 2016 (cotizatie fixa  + cursuri) si se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

17.05.2016


SEMINARUL  "PREŢURILE DE TRANSFER - DE LA OPŢIONAL LA OBLIGATORIU"

 C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează seminarul „Preţurile de transfer - de la opţional la obligatoriu în data de  16.05.2016incepand cu ora 15.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariususținut de domnele: Butnaru Iulia - partener impozite si taxe directe si Bartos Lavinia - partener preturi de transfer. Formularul de înscriere la acest seminar poate fi descărcat de aici (click) Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu vineri , 13.05.2016. Seminarul este gratuit, nu se percepe nicio taxa , nu face parte din categoria cursurilor de pregatire profesionala, dar vine în întâmpinarea membrilor filialei noastre pentru mai multe detalii accesati link-ul urmator:  detalii seminar.

 


SEMINARUL  "EXPERTUL CONTABIL IN PROCESUL CIVIL"

 C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează seminarul „Expertul contabil in procesul civil în data de  18.04.2016 ,incepand cu ora 16.15, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de domnul lector Dr. Csaba Nasz - Presedintele Judecatoriei Sânnicolau Mare.  Formularul de înscriere la acest seminar poate fi descărcat de aici (click)  sau poate fi completat online accesand urmatorul link : http://goo.gl/forms/A70GwD7LEQ .  Seminarul este gratuit, nu se percepe nicio taxa , nu face parte din categoria cursurilor de pregatire profesionala , dar vine în întâmpinarea membrilor filialei noastre.


CURS "ACCESAREA, UTILIZAREA, CONTROLUL SI RECUPERAREA FONDURILOR EUROPENE"

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Accesarea, utilizarea, controlul si recuperarea fondurilor europene în perioada 26.04.2016 – 29.04.2016,in localitatea Lugoj, ,susținut de lector prof.univ.dr. Ovidiu Bunget.  Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click)  sau poate fi completat online accesand urmatorul link : http://goo.gl/forms/vkDBQIOAc1. Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu vineri, 22.04.2016. Plata cursului este conditionata de achitarea integrala a cotizatiei fixe pentru anul 2016 (cotizatie fixa  + cursuri) si se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

 04.04.2016


CURS "DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE"

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Doctrina si deontologia profesiei contabile în perioada 25.04.2016 – 28.04.2016, incepand cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lector Tingau Gheorghe. Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click)  sau poate fi completat online accesand urmatorul link : http://goo.gl/forms/nKnOMGXC9p. Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu vineri, 22.04.2016. Plata cursului este conditionata de achitarea integrala a cotizatiei fixe pentru anul 2016 (cotizatie fixa  + cursuri) si se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

 04.04.2016 


CURS "CONTROL DE CALITATE INTR-UN COBINET DE EXPERTIZA CONTABILA"

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Control de calitate intr-un birou de expertiza contabila în perioada 21.03.2016 – 24.03.2016, incepand cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lector Tingau Gheorghe. Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click) sau poate fi completat online accesand urmatorul link : http://goo.gl/forms/qpjNg64fh3.  Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu vineri , 18.03.2016. Plata cursului este conditionata de achitarea integrala a cotizatiei fixe pentru anul 2016 (cotizatie fixa  + cursuri) si se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.


08.03.2016

CURS "EVALUAREA ECONOMICA SI FINANCIARA A INTREPRINDERII"

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Evaluarea Economica si Financiara a Intreprinderii în perioada urmtoare:  04.03.2016 - incepand cu ora 16.30 , 05.03.2016 - incepand cu ora 09.00 ,  06.03.2016 - incepand cu ora 09.00 , la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de Conf. dr. Manațe Daniel.  Inscrierea se face completand formularul online, accesand urmatorul link : http://goo.gl/forms/SPEVIruz2N sau prin completarea formularului de înscriere ce poate fi descărcat de aici (click) Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu vineri , 03.03.2016. Plata cursului este conditionata de achitarea integrala a cotizatiei fixe pentru anul 2016 (cotizatie fixa  + cursuri) si se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

 


CURS "EXPERTIZA CONTABILA"

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Expertiza Contabila în perioada 22.02.2016 – 25.02.2016, incepand cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lector Tingau Gheorghe. Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click)  sau poate fi completat online accesand urmatorul link : http://goo.gl/forms/XgpvgI50sq. Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu vineri , 19.02.2016. Plata cursului este conditionata de achitarea integrala a cotizatiei fixe pentru anul 2016 (cotizatie fixa  + cursuri) si se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

15.02.2016 


In atentia membrilor restantieri 

Membrii care nu au reusit sa efectueze cursurile obligatorii din anii anteriori , au posibilitatea sa participe la cursul urmator: 

CURS "STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA - I.F.R.S."

        C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Standarde internationale de raportare financiara - I.F.R.S. în perioada 08.02.2016 – 11.02.2016 incepand cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lector Farcane Nicoleta. Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click) . Pentru confirmarea participării   dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu vineri, 05.02.2016. Contravaloarea cursului este de 300 lei iar plata cursului se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

02.02.2016


Calendarul privind actiunile educative si de sprijinire a mebrilor in anul 2016

Cursuri de dezvoltare profesionala continua

Ianuarie

 • Expertiza contabila

Februarie

 • I.F.R.S.
 • Expertiza contabila

Martie

 • Evaluarea economica si financiara a intreprinderii
 • Control de calitate intr-un cabinet de expertiza contabila

Aprilie

 • Doctrina si deontologie profesionala
 • Accesarea, utilizarea, controlul si recuperarea fondurilor europene

Mai

 • Fiscalitate
 • Gestiunea unui cabinet de expertiza contabila

Iunie

 • I.F.R.S.
 • Audit si certificare

 Septembrie

 •  Doctrina si deontologie profesionala
 • Standarde profesionale emise de Corp
 • Audit si certificare

Octombrie

 • Contabilitatea financiara
 • Gestiunea unui cabinet de expertiza contabila

Noiembrie

 • Evaluarea economica si financiara a intreprinderii
 • Accesarea, utilizarea, controlul si recuperarea fondurilor europene

Decembrie

 • Fiscalitate
 • Control de calitate intr-un cabinet de expertiza contabila

 

 


Calendarul privind actiunile educative organizate prin C.E.B.E. 2016 (Centrul de Execelenta in Business si Economie)

 

Cursuri optionale

Februarie

Control financiar 

Martie

Contabilitatea conturilor consolidate

Aprilie

Contabilitatea trezoreriei si situatia fluxurilor financiare

Mai

Contabilitatea creantelor si datoriilor

Iunie

Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor

Iulie

Analiza pozitiei financiare

Septembrie

Analiza performantelor

Octombrie

Studierea si insusirea unei limbi de circulatie internationala

Noiembrie

Standarde internationalae de contabilitate pentru sector public

 


 

In atentia membrilor restantieri 

 Membrii care nu au reusit sa efectueze cursurile obligatorii din anii anteriori , au posibilitatea sa participe la cursul urmator:

 CURS "EXPERTIZA CONTABILA"

 C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Expertiza Contabila în perioada 25.01.2016 – 28.01.2016, incepand cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lector Tingau Gheorghe. Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click) . Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu vineri , 22.01.2016. Contravaloarea cursului este de 300 lei iar plata cursului se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

 


CURS "STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA"

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Standardele de raportare financiara. în perioada 07.12.2015 – 10.12.2015, in localitatea Lugoj, ,susținut de lector prof.univ.dr. Ovidiu Bunget. Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click) . Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu vineri, 04.12.2015. Contravaloarea cursului este de 200 lei iar plata cursului se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

05.11.2015


 CURS "EXPERTIZA CONTABILA"

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Expertiza Contabila în perioada 16.11.2015 – 19.11.2015, incepand cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lector Tingau Gheorghe. Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click) . Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu vineri , 13.11.2015. Contravaloarea cursului este de 200 lei iar plata cursului se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

05.11.2015


 

CODUL FISCAL SI CODUL DE PROCEDURA FISCALA IN DEZBATEREA PROFESIONISTILOR CONTABILI

In perioada 02.11.2015 - 03.11.2015 s-a desfasurat seminarul: „Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala in Dezbaterea Profesionistilor Contabili , cu invitati din Ministerul de Finante deaceea venim in sprijinul celor care au participat , dar si a  celor interesesati,  cu materiale despre modificarile Noului Cod Fiscal :

1. ANGHEL TANTI

Noul Cod de Procedura Fiscala

2. BUFAN RADU

Noul Cod Fiscal

Reguli anti-abuz

Cauza Salomie & Oltean

Spete

 3. DOBRE FLORIN

Deductibilitatea TVA

4. DUDAS DORU

Codul de Procedura Fiscala rescris

5. IANA LAURA

Deducerile

6. SHIVIDCHI NATALIA

Operatiuni Impozabile

7. MARINESCU VLADIMIR

Locul Operatiunilor Impozabile

 

n

 


CURS "CODUL FISCAL SI CODUL DE PROCEDURA FISCALA IN DEZBATEREA PROFESIONISTILOR CONTABILI"

 

     C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala in Dezbaterea Profesionistilor Contabili în perioada 02.11.2015 – 03.11.2015 incepand cu ora 14.00, la Universitatea de Vest din Timisoara, din Bulevardul Vasile Parvan, nr.4, în  „ AULA MAGNA,susținut de lectorii: Prof. Univ. Dr. Bunget Ovidiu Constantin si Prof. Univ. Dr.Bufan Radu. Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click) . Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu miercuri, 28.10.2015. Contravaloarea cursului este de 200 lei numai pentru membriii C.E.C.C.A.R, pentru celelelate persoane ce doresc sa participe la curs, taxa de curs este de 300 lei iar plata cursului se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

O   Obs. Invitati speciali vor fi reprezentanti ai Ministerului de Finante Publice, pentru mai multe detalii accesati link-urile urmatoare: Seminar si Lansare de Carte  .

14.10.2015


CURS "STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA - I.F.R.S."

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Standarde internationale de raportare financiara - I.F.R.S. în perioada 26.10.2015 – 29.10.2015 incepand cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lector Farcane Nicoleta. Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click) . Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu vineri, 23.10.2015. Contravaloarea cursului este de 200 lei iar plata cursului se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

25.09.2015


CURS "DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE"

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Doctrina si deontologia profesiei contabile în perioada 19.10.2015 – 22.10.2015, incepand cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lector Tingau Gheorghe. Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click) . Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu vineri, 16.10.2015. Contravaloarea cursului este de 200 lei iar plata cursului se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

25.09.2015


CURS "EXPERTIZA CONTABILA"

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Expertiza Contabila în perioada 12.10.2015 – 15.10.2015, incepand cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lector Tingau Gheorghe. Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click) . Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu vineri , 09.10.2015. Contravaloarea cursului este de 200 lei iar plata cursului se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

25.09.2015


CURS "DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE"

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Doctrina si deontologia profesiei contabile în perioada 22.09.2015 – 25.09.2015, incepand cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lector Tingau Gheorghe. Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click) . Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu vineri, 17.09.2015. Contravaloarea cursului este de 200 lei iar plata cursului se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

01.09.2015


CURS "STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA - I.F.R.S."

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Standarde internationale de raportare financiara - I.F.R.S. în perioada 14.09.2015 – 17.09.2015 incepand cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lector Farcane Nicoleta. Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click) . Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu vineri, 09.09.2015. Contravaloarea cursului este de 200 lei iar plata cursului se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

01.09.2015


Anunt evidenta cursuri de formare profesionala continua

 

Stimati colegi, pentru a va cunoaste mai bine in orice moment situatia cursurilor profesionale efectuate va recomandam sa accesati on-line contul dumneavoastra de membru C.E.C.C.A.R.

 1. Instructiuni pentru crearea, accesarea si utilizarea aplicatiei de depunere a Raportului de Activitate Online.
 2. Pentru accesarea contului online urmati instructiunile privind accesarea si utilizarea aplicatiei utilizand urmatoarea adresa http://evidnou.ceccaro.ro

01.07.2015


CURS "EVALUAREA ECONOMICA SI FINANCIARA A INTREPRINDERII"

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Evaluarea economica si financiara a intreprinderii. în perioada 06.07.2015 – 09.07.2015, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lector prof.univ.dr. Alexandru Buglea. Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click) . Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu vineri, 03.07.2015. Plata cursului se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

10.06.2015


CURS "STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA"

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Standardele de raportare financiara. în perioada 06.07.2015 – 09.07.2015, in localitatea Lugoj, ,susținut de lector prof.univ.dr. Ovidiu Bunget. Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click) . Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu vineri, 03.07.2015. Plata cursului se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

  10.06.2015


 CURS "AUDIT SI CERTIFICARE.ACTIVITATEA DE CENZOR . (IMPLEMENTAREA DIRECTIVELOR  EUROPENE IN DOMENIUL CONTABILITATII SI AUDITULUI)  - MODIFICARI ADUSE DE  OMFP 1802"

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează cursul „Audit si certificare. Activitatea de cenzor. (Implementarea directivelor europene in domeniul contabilitatii si auditului) - Modificari aduse de OMFP 1802 în perioada 23.06.2015 – 26.06.2015, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lector prof.univ.dr. Ovidiu Bunget. Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click). Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediul filialei, până cel târziu luni, 19.06.2015. Plata cursului se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

 10.06.2015


 CURSURI MEMBRII  - luna MAI 2015

Va facem cunoscut urmatoarele cursuri: CURS I

08.05.2015


CURSURI MEMBRII  - luna APRILIE 2015

Va facem cunoscut urmatoarele cursuri: CURS I

08.04.2015


 

CALENDAR Cursuri de dezvoltare profesională continuă - MARTIE 2015 : 

 OBS. FACETI INSCRIEREA DUPA ACHITAREA CURSULUI

Curs Luna Perioada Lector Cerere de inscriere
Controlul de calitate  intr-un cabinet de expertiza contabila martie    9 - 12.03.2015 Tingau Gheorghe http://goo.gl/forms/iOyItXKDej
         

 

Locatie : CECCAR Timis, Str. Moise Nicoara nr.21, Timisoara

Orar: 16.00 - 

Taxa de participare: 200 lei (300 lei restantieri) la casierie sau in contul IBAN RO 31 RZBR 0000 0600 0656 3922 , cod fiscal CECCAR 7426179


Curs "Contabilitatea şi Fiscalitatea la început de an 2015"

27 – 28 februarie 2015, Timişoara

 Detalii si cerere de inscriere: AICI

16.02.2015


CALENDAR Cursuri de dezvoltare profesională continuă - FEBRUARIE 2015 : ANUNT AICI . Cerere de inscriere

04.02.2015


CALENDAR Cursuri de dezvoltare profesională continuă - IANUARIE 2015 : ANUNT AICI

21.01.2015


 CALENDAR Cursuri de dezvoltare profesională continuă - DECEMBRIE 2014 

 

Disciplina

Lector

Perioada

Inscriere on line

Controlul de calitate intr-un cabinet de expertiza contabila

Lect.univ.dr. Gheorghe Ţingău

02 – 05.12.2014

Vă rugăm să vă înscrieţi după efectuarea plăţii pentru a putea specifica exact documentul de plată

 

Cerere de inscriere aici

 

Locaţie: sala "Cornel Olariu" CECCAR Timiş, Str. Moise Nicoară nr.21

 

Cursurile încep la ora 16.00

Taxa de participare : 200 lei
 

Obs. Cererile necompletate cu documentul de plată nu vor fi luate în considerare!

 

Taxa se poate achita până cel târziu la data de 01.12.2014 la casieria CECCAR Timiş sau prin virament bancar in contul  :  
IBAN: 
RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922

 

C.F.   7426179

17.11.2014


CALENDAR Cursuri de dezvoltare profesională continuă - NOIEMBRIE 2014  - AICI

 


CALENDAR Cursuri de dezvoltare profesională continuă - OCTOMBRIE 2014  - AICI


CURSURI MEMBRII  - luna IUNIE 2014

Va facem cunoscut urmatoarele cursuri: CURS I     CURS II

06.06.2014


CURSURI MEMBRII  - luna MAI 2014

Va facem cunoscut urmatoarele cursuri: CURS  I   CURS II  CURS III

06.05.2014, 14.05.2014, 20.05.2014


 

CURSURI MEMBRII  - luna APRILIE 2014

Va facem cunoscut urmatoarele cursuri: CURS I

03.04.2014


CURSURI MEMBRII  - luna MARTIE 2014

Va facem cunoscut urmatoarele cursuri: CURS I

24.03.2014


Calendarul informativ al cursurilor pentru anul 2014 - aici

12.02.2014


 CURSURI MEMBRII  - RESTANTIERI

29.01.2014


CURSURI MEMBRII  - luna DECEMBRIE 2013

Va facem cunoscut urmatoarele cursuri: CURS  I

03.12.2013

 


CURSURI MEMBRII  - luna NOIEMBRIE 2013

Va facem cunoscut urmatoarele cursuri: CURS I ;  CURS II

29.10.2013 ;  08.11.2013


 CURSURI MEMBRII  - luna OCTOMBRIE 2013

Va facem cunoscut urmatoarele cursuri: CURS I   CURS II

04.10.2013  ,  15.10.2013


 


CURSURI MEMBRII  - luna SEPTEMBRIE 2013

Va facem cunoscut urmatoarele cursuri: CURS I (cursul care se va desfasura in perioada 25-30.09.2013 incepe miercuri 25.09. la ora 16.00 , la sediul filialei)

17.09.2013


CURSURI MEMBRII  - luna IUNIE 2013

Va facem cunoscut urmatoarele cursuri:  CURS I

30.05.2013

 


CURSURI MEMBRII  - luna MAI 2013

Va facem cunoscut urmatoarele cursuriCURS I

13.05.2013

 


 CURSURI MEMBRII  - luna APRILIE 2013

Va facem cunoscut urmatoarele cursuri: CURS I ;

28.03.2013


 

CURSURI MEMBRII  - luna MARTIE 2013

Va facem cunoscut urmatoarele cursuri: CURS I  ;  CURS II

05.03.2013 ; 13.03.2013


CURSURI MEMBRII  - restantieri 2012  

Va facem cunoscut urmatoarele cursuri: AICI

13.02.2013


CURSURI MEMBRII  - luna NOIEMBRIE 2012

 Va facem cunoscut urmatoarele cursuriCURS I ;  CURS II

 ( cerere curs - aici  )

05.11.2012

 


 


 

 CURSURI MEMBRII  - luna OCTOMBRIE 2012

 Va facem cunoscut urmatoarele cursuri:  CURS I   ;    CURS II  ;   CURS  III


 


CURSURI MEMBRII  - luna SEPTEMBRIE 2012

 Va facem cunoscut urmatoarele cursuri:   CURS I   si  CURS II

 


 CURSURI MEMBRII  - luna IUNIE 2012

 Va facem cunoscut urmatoarea  ADRESA

 


 CURSURI MEMBRII  - luna MAI 2012

 Va facem cunoscut urmatoarea  ADRESA


 


 CURSURI MEMBRII

 Va facem cunoscut urmatoarea  ADRESA 

 

actualizat :08.02.2012

 


 

CURSURI MEMBRII

  - luna  OCTOMBRIE 2011 - Va facem cunoscut urmatoarea  ADRESA ( cerere curs - aici )

                    actualizat :27.09.2011

CURSURI MEMBRII

  - luna SEPTEMBRIE 2011 - Va facem cunoscut urmatoarea ADRESA   ( cerere curs - aici  )

                   actualizat :20.09.2011

CURSURI MEMBRII

  - luna IUNIE 2011 - Va facem cunoscut urmatoarea ADRESA  ( cerere curs - aici  )

                actualizat :06.06.2011

 IN ATENTIA MEMBRILOR EXPERTI CONTABILI INSCRISI IN  G.E.J.   - detalii aici

                                  actualizat :14.03.2011

CURS -  EVALUARE ECONOMICA SI FINANCIARA A INTREPRINDERII

                               actualizat :08.02.2011

CURSURI MEMBRII

  - luna FEBRUARIE 2011 - Va facem cunoscut urmatoarea  ADRESA   ( cerere curs - aici  )

                                      actualizat :08.02.2011

CURSURI MEMBRII

   - luna DECEMBRIE    -     Va facem cunoscut urmatoarea  ADRESA   ( cerere curs - aici  )

                                      actualizat :06.12.2010

 

CURSURI MEMBRII   - luna Noiembrie    -     Va facem cunoscut urmatoarea  ADRESA     ( cerere curs - aici  )

                                                              actualizat :03.11.2010

CURSURI MEMBRII   - luna Octombrie    -     Va facem cunoscut urmatoarea  ADRESA

                                                              actualizat :05.10.2010

CURSURI MEMBRII -Va facem cunoscut urmatoarea    ADRESA

                                                              actualizat :09.09.2010

Va reamintim despre

                                      actualizat 26.08.2010


Va aducem la cunostinta urmatoarea ADRESA

                                                               actualizat 16.07.2010

Va aducem la cunostinta urmatoarea ADRESA

                                                                            actualizat 06.05.2010

 


 

 

Va prezentam  Calendarul cursurilor pentru anul 2010

    ►Cursuri de dezvoltare profesionala continua:

Disciplina

Nr.

cursuri

Perioada

Nr.

participanti

Observatii
 • Standarde Internationale de Raportare Financiara
2

Octombrie 

Noiembrie

70

70

10 ore

10 ore

 • Audit si certificare
2

Iunie 

Septembrie

70

70

10 ore

10 ore

 • Contabilitate financiara
5

Februarie

Mai

Septembrie

Noiembrie

Decembrie

22

80

80

80

80

10 ore

10  ore

10 ore

10 ore

10 ore

 • Contabilitate si control de gestiune
2

Aprilie

Octombrie

70

70

10 ore

10 ore

 • Fiscalitate
3

Martie

Aprilie

Iunie

80

80

80

10 ore

10 ore

10 ore

 • Evaluarea economica si financiara a intreprinderii
2

Septembrie

Noiembrie

70

70

10 ore

10 ore

 • Doctrina si deontologie profesionala
3

Martie

Mai

Noiembrie

70

70

70

10 ore

10 ore

10 ore

 • Expertiza contabile
2

Februarie

Decembrie

22

70

10 ore

10 ore

 

 ►Cursuri pentru examene si obtinerea unor competentii:

Actiunea Domeniul

Nr.

participanti

Perioada

Cursuri pentru pregatirea examenului de acces

la profesie din 25.07.2010 si 01.08.2010

1. Contabilitatea financiara si de gestiune

2. Fiscalitate

3. Drept

4. Audit

5. Evaluare economica si financiara a intreprinderilor

6. Doctrina si deontologie

7. Expertiza contabila

40 Iunie 2010

Cursuri pentru pregatirea examenului de aptitudini

din 17.10.2010 si 24.10.2010

1. Contabilitatea financiara si de gestiune

2. Fiscalitate

3. Drept

4. Audit financiar

5. Evaluare economica si financiara a intreprinderilor

6. Doctrina si deontologie

7. Expertiza contabila

8. Analiza economico-financiara

100 Septembrie 2010

Cursuri pentru obtinerea calitatii de expert evaluator (80 ore)

 Evaluare economica si financiara a intreprinderilor 30 Noiembrie 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregatire tehnica si deontologica a stagiarilor:

Data Domeniul Perioada Nr. stagiari

15.02.2010

16.02.2010

22.01.2010

23.02.2010

22.02.2010

23.02.2010

07.06.2010

08.06.2010

14.06.2010

15.06.2010

14.06.2010

15.06.2010

10.05.2010

11.05.2010

17.05.2010

18.05.2010

17.05.2010

18.05.2010

Pregatire tehnica

Pregatire tehnica

Pregatire tehnica

Pregatire tehnica

Pregatire deontologica

Pregatire deontologica

Pregatire tehnica

Pregatire tehnica

Pregatire tehnica

Pregatire tehnica

Pregatire deontologica

Pregatire deontologica

Pregatire tehnica

Pregatire tehnica

Pregatire tehnica

Pregatire tehnica

Pregatire deontologica

Pregatire deontologica

An I sem. I

An I sem. I

An I sem. I

An I sem. I

An I sem. I

An I sem. I

An II sem. I

An II sem. I

An II sem. I

An II sem. I

An II sem. I

An II sem. I

An III sem. I

An III sem. I

An III sem. I

An III sem. I

An III sem. I

An III sem. I

34

33

34

33

34

33

40

39

40

39

40

39

64

63

64

63

64

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarii, colocvii, mese rotunde, ect.  :

Tema Data Numar participanti
 Fiscalitate - Impozit pe profit Septembrie 2010 40
 Contabilitate - Reglementari contabile, conf. OMFP nr. 3055/2009 Octombrie 2010 50
 Fiscalitate - Taxa pe valoarea adaugata Octombrie 2010 50
 Contabilitate - Inventarierea elementelor de activ, a datoriilor si capitalurilor proprii, conf OMFP nr.2861/2009 Noiembrie 2010 40
 Fiscalitate - Impozitul pe venit Noiembrie 2010 40
 Contabilitate - Elaborarea situatiilor financiare Decembrie 2010 40
 Fiscalitate - Accize,  impozite si taxe locale Decembrie 2010 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actualizat 25.03.2010

 

Cursuri Acces Viza EvenimenteE-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009