Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România - Filiala Timiș
 1. Taxe de înscriere la examenele de acces și aptitudini

 • contabili autorizați: 125 Eur.
 • experți contabili: 175 Eur.

2. Stagiari:

 • tarif profesional: 1000 Lei/an

3. Taxele de înscriere în Tabloul Corpului

 • contabili autorizați: 20 Eur.
 • experți contabili: 40 Eur.
 • cenzori: 5 Eur.
 • societăți expertiză: 150 Eur.
 • societăți de contabilitate: 125 Eur.

 4. Cotizații profesionale:

    ► Cotizația fixăpentru membrii CECCAR care achită până la data de 28 februarie anual (cotizația fixă pentru membrii activi include contravaloarea orelor de pregătire profesională anuale obligatorii)

 • 700 lei/an - experți contabili activi
 • 570 lei/an - contabili autorizați activi
 • 800 lei/an - societăți de expertiză și/sau de contabilitate
 • 500lei/an – experți contabili care profesează prin intermediul societăților membre CECCAR
 • 395lei/an – contabili autorizați care profesează prin intermediul societăților membre CECCAR

   ► Cotizația variabilă Cotizația variabilă (persoane fizice și persoane juridice) pentru membrii CECCAR care achită până la data de 28 februarie anual

 • 0.75 % din cifra de afaceri a fiecărui membru persoana fizică sau persoana juridică

   ► Cotizația fixă – pentru membrii CECCAR care achită după data de 28 februarie anual (cotizația fixă pentru membrii activi include contravaloarea orelor de pregătire profesională anuale obligatorii)

 

 • 800 lei/an - experți contabili activi
 • 670 lei/an - contabili autorizați activi
 • 800 lei/an - societăți de expertiză și/sau de contabilitate
 • 600lei/an – experți contabili care profesează prin intermediul societăților membre CECCAR
 • 495lei/an – contabili autorizați care profesează prin intermediul societăților membre CECCAR

  ► Cotizația variabilă (persoane fizice și persoane juridice) pentru membrii CECCAR care achită după data de 31 martie anual

 

 • 1,2 % din cifra de afaceri a fiecărui membru persoana fizică sau persoana juridică

  ► Cotizația pentru membrii inactivi (cotizația nu include contravaloarea orelor de pregătire profesională conformProgramului Național de Dezvoltare Profesională Continuă):

 

 • 150 lei/an - experți contabili inactivi

  ► Conform Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă, fiecare profesionist contabil este obligat să efectueze anual orele de pregătire profesională.

 


 


5. Taxă duplicat carnet: 50 Eur.


6. Taxă duplicat parafă: 25 Lei


7. Taxă legitimatie G.E.J. : 15 Lei


8. Taxă duplicat legitimatie G.E.J. : 40 lei

* Taxele si tarifele exprimate in Euro se vor achita in Lei la cursul B.N.R. valabil in ziua platii

 

Cursuri Acces Viza EvenimenteE-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009