Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România - Filiala Timiș
 

REZULTATE EXAMEN APTITUDINI SESIUNEA APRILIE 2019 - CATALOG

 

 

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 17 aprilie 2019, ora 16.00 – 18 aprilie 2019, ora 16.00, se pot depune contestaţii de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

            Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admiși la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 20 aprilie 2019 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

 

La proba orală vor participa numai candidaţii care au obţinut minim media 7,00 la scris; identificarea candidatului se va face la intrarea în sala de examen, după buletinul de identitate, şi respectiv, legitimaţia de examen. Nota de promovare pentru proba orală este 7,00.

17.04.2019


EXAMEN APTITUDINI SESIUNEA APRILIE 2019

PROBA SCRISA, 13 APRILIE 2019

LOCATIE: CECCAR FILIALA TIMIS, STR.MOISE NICOARA, NR.21, SALA „CORNEL OLARIU”

Experti contabili - Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

                           - Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză

                           - Interval orar 14.00 – 17.00 (3 ore): Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.

Contabili autorizati - Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

 

PROBA ORALA, 20 APRILIE 2019

LOCATIE: CECCAR FILIALA TIMIS, STR.MOISE NICOARA, NR.21, SALA „CORNEL OLARIU”

ORA: 09:00

 

Ora intrare in sala examen: 08:00-08:30. 

 


    DOSAR INSCRIERE EXAMEN APTITUDINI, SESIUNEA APRILIE 2019

La întocmirea dosarului se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. 3 din Regulament privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, 00/33 din 17 februarie 2000, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 11/215 din 15 februarie 2015, publicată în M.O nr. 142 din 25 februarie 2015

DOSARUL SE DEPUNE IN DUBLU EXEMPLAR (ORIGINAL + COPIE) !

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune un dosar cuprinzând:certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;

 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului; AICI
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală;
 • două fotografii tip BI/CI.
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Stagiarii care s-au prezentat la sesiunile din anii 2016, 2017 și 2018 ale Examenului de aptitudini dar nu le-au promovat vor actualiza dosarul de înscriere pentru sesiunea aprilie 2019 doar cu următoarele documente:

 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului; AICI
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
 • adeverință medicală valabilă la data examenului;
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 500 lei pentru categoria expert contabil şi 350 lei pentru categoria contabil autorizat.

Examenul de aptitudini va avea loc in zilele de 13 si 20 aprilie 2019. Termen depunere dosar: 28 MARTIE 2019. DOSARUL SE DEPUNE IN DUBLU EXEMPLAR (ORIGINAL + COPIE) !


Cursuri gratuite pentru pregătirea stagiarilor în vederea susținerii examenului de aptitudini din 13 și 20 aprilie

CECCAR organizează, în luna martie a.c., la București, o serie de cursuri gratuite pentru a veni în sprijinul definitivării formării profesionale a persoanelor care au finalizat stagiul și care doresc să se înscrie la Examenul de aptitudini din sesiunea extraordinară din 13 și 20 aprilie 2019.

Stagiarii vor avea și opțiunea de a urma cursurile live, pe platforma online, urmând să fie transmise în scurt timp, pentru acces, userul și parola. Cursurile vor rămâne un util instrument de formare profesională, înregistrările continuând să fie disponibile pe platformă ulterior încheierii transmisiunii live.

Orice informații cu privire la programele de pregătire destinate stagiarilor și examenul de aptitudini se pot obține de la filiala CECCAR de domiciliu.

Cursuri stagiu

CECCAR organizeaza gratuit pentru stagiarii care au finalizat stagiul și doresc să se înscrie la Examenul de aptitudini din sesiunea 13 și 20 aprilie 2019 cursuri de pregătire la începutul lunii martie 2019.

Cursurile de pregătire vor fi filmate și transmise live pe platforma online, iar accesul stagiarilor se va face în baza unui user și a unei parole.

Stagiarii vor ține legătura cu filialele de domiciliu, urmând a fi informați prin newsletter de perioada exactă în care se va organiza fiecare modul de pregătire.

 

Disciplina Data Lector
Audit + Etică 4 martie 2019, ora 16.00 Păunescu Mirela
Standarde internaționale de raportare financiară (IFRS) 5 martie 2019, ora 16.00 Sahlian Daniela
Evaluare economică 6 martie 2019, ora 16.00 Sahlian Daniela
Expertiză contabilă 7 martie 2019, ora 16.00 Pantazi Florentina
Consolidare 11 martie 2019, ora 16.00 Sahlian Daniela
Fuziuni. Lichidări. Divizări 12 martie 2019, ora 16.00 Sahlian Daniela
Contabilitate națională (OMFP 1.802/2014) 13 martie 2019, ora 16.00 Irimescu Alina
Contabilitate națională (OMFP 1.802/2014) 14 martie 2019, ora 16.00 Irimescu Alina
Standarde internaționale de raportare financiară (IFRS) 15 martie 2019, ora 16.00 Irimescu Alina
TOTAL 9 zile

REZULTATE EXAMEN APTITUDINI SESIUNEA 2018

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 10 noiembrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 15 noiembrie 2018, ora 12.30 – 16 noiembrie 2018, ora 12.30, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.  Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 17 noiembrie 2018 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi. 

Având în vedere preocuparea CECCAR pentru a încuraja dezvoltarea unei cariere în domeniul financiar-contabil, se va organiza o sesiune de examen extraordinară în perioada martie-aprilie 2019. 

(15.11.2018, 12:20)


 EXAMEN APTITUDINI SESIUNEA NOIEMBRIE 2018

PROBA SCRISA, 10 NOIEMBRIE 2018

LOCATIE: FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRARE A AFACERILOR, STR. JOHANN HEINRICH PESTALOZZI, NR.16, AMFITEATRUL „DUMITRU MARES„ ETAJ 1

ORA: 09:00

PROBA ORALA, 17 NOIEMBRIE 2018

LOCATIE: CECCAR FILIALA TIMIS, STR.MOISE NICOARA, NR.21, SALA „CORNEL OLARIU”

ORA: 09:00

Ora intrare in sala examen: 08:00-08:30. 

(6.11.2018, 14:07)


 IMPORTANT! Cursul de pregătire în vederea susţinerii examenului de aptitudini din zilele de 29 si 30 octombrie se va desfasura la FEAA din str. J.H. Pestalozzi nr.16 in sala P03. 

Orarul cursului  este:

29.10.2018 – ora 16,30 - 20,30  - FEEA - J.H.Pestalozzi nr.16 sala P03

30.10.2018 – ora 15,00 - 17,00  - FEEA - J.H. Pestalozzi nr.16 sala P03

Actualizat: 23.10.2018


CURS PREGATIRE CANDIDATI PENTRU EXAMENUL DE APTITUDINI 

SESIUNEA 10-17 NOIEMBRIE 2018

 

Locaţia : Sala „Cornel Olariu” CECCAR Timiş, str. Moise Nicoară nr.21

Program curs examen aptitudini 2018

29.10.2018 – ora 16,30 - 20,30  - FEEA - Pestalozii nr.116 sala P03

30.10.2018 – ora 15,00 - 17,00  - FEEA - Pestalozii nr.116 sala P03

31.10.2018 – ora 15,00 - 19,00

01.11.2018 – ora 15,00 - 18,00

02.11.2018 – ora 15,00 - 18,00

05.11.2018 – ora 15,00 - 19,00

06.11.2018 – ora 15,00 - 19,00

TAXA PARTICIPARE: 450 RON

Cerere de participare aici

Taxa se achita prin virament bancar in contul :  
IBAN: RO96 RNCB 0249 0441 8094 0001

 23.10.2018 Curs pregătire candidaţi în vederea susţinerii  examenului de aptitudini

sesiunea 11– 18 noiembrie 2017

IMPORTANT! Cursul de pregătire în vederea susţinerii examenului de aptitudini este OBLIGATORIU! 

 

Locaţia : Sala „Cornel Olariu” CECCAR Timiş, str. Moise Nicoară nr.21

 

Program curs examen aptitudini 2017

06.11.2017 – ora 16,00 - 20,00

07.11.2017 – ora 16,00 - 20,00

08.11.2017 – ora 16,00 - 20,00

09.11.2017 – ora 16,00 - 20,00

10.11.2017 – ora 16,00 - 20,00

 

Taxa de participare : 450 lei
 

Cerere de participare aici

Taxa se poate achita prin virament bancar in contul :  
IBAN: RO96 RNCB 0249 0441 8094 0001
Dosarul înscriere examen aptitudini 2017

  Pentru înscrierea la examenul de aptitudini din 11 și 18 noiembrie 2017, stagiarul depune la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

 • cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată presedintelui filialei Corpului de domiciliu; cerere tip aici
 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • copie legalizata de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 • copie după actul de identitate(BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală;
 • 2 fotografii tip B.I.
 • Dovada achitarii taxei de examen: 175 Euro(curs BNR la data platii) pentru experti contabili si contabili autorizati

 

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar cu şină şi se depune la filiala de domiciliu.

Obs. Dosarului de înscriere la examenul de aptitudini se poate depune numai in zilele de 23.10.2017 şi 24.10.2017.

 


Ediția 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR

CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția a V-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Lucrarea cuprinde exerciții rezolvate în domeniile de competență contabilitate, analiza economico-financiară a întreprinderii, evaluarea întreprinderii, audit, expertiză contabilă, doctrina și deontologia profesiei contabile, exemple care sunt esențiale pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de aptitudini.

Pregătirea candidaților în domeniile de competență cerute se face pe baza acestei lucrări, precum și a altor publicații de specialitate și a standardelor profesionale emise de CECCAR și incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.

Ghidul este disponibil acum la filialele teritoriale ale CECCAR.

16.08.2017


 

Articolul Ediția 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=8761 a fost publicat in August 2, 2017 at 4:14 pm. 

03.08.2017


 

În atenţia candidaţilor declaraţi admişi  la examenul de aptitudini - proba scrisa din 06.11.2016

 

Proba orală din data de 13.11.2016 se va face începând cu orele 09,00 şi se va desfăşura în sala "Cornel Olariu" din cadrul filialei CECCAR Timis, str. Moise Nicoara nr.21, Timisoara. Fiecare candidat va alege un singur bilet de la comisie, se va retrage în sala de examen pentru cca. 10-15 minute pentru pregătirea subiectelor din biletul ales şi prezentarea verbală în faţa examinatorului

 10.11.2016


Instrucţiuni privind modul de desfăşurare a examenului de aptitudini din sesiunea 06 şi 13 noiembrie 2016:

 

 1. 06.11.2016 - proba scrisă se va desfăşura în Amfiteatrul "Ioan Mihai" din cadrul Universităţii de Vest Timişoara, Bld. Vasile Pârvan, nr.4, Timişoara.
 2. 13.11.2016 - proba orală pentru candidaţii care au obţinut la proba scrisă notă peste 7,00 se va desfăşura în sala "Cornel Olariu" din cadrul filialei CECCAR Timis, str. Moise Nicoara nr.21, Timisoara
 3. accesul în sala de examen în data de 06.11.2016 se va face între orele 08,00 - 08,45 în baza buletinului de identitate
 4. Pentru candidaţii declaraţi respinşi se primesc contestatţii în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor la proba scrisă/orală care se depun la comisia de verificare a contestaţiilor pe adresa de e-mail: contestatii@ceccaro.ro
 5. proba orală din data de 13.11.2016 se va face începând cu orele 09,00. Fiecare candidat va alege un singur bilet de la comisie, se va retrage în sala de examen pentru cca. 10-15 minute pentru pregătirea subiectelor din biletul ales şi prezentarea verbală în faţa examinatorului

 

03.11.2016


 

Curs pregătire candidaţi în vederea susţinerii  examenului de aptitudini

sesiunea 06 – 13 noiembrie 2016

IMPORTANT! Cursul de pregătire în vederea susţinerii examenului de aptitudini este OBLIGATORIU! 

Lector: prof. Univ. dr. Horia Cristea

Locaţia : Sala „Cornel Olariu” CECCAR Timiş, str. Moise Nicoară nr.21

 

Program curs examen aptitudini 2016

31.10.2016 – ora 16,00 - 20,00

01.11.2016 – ora 16,00 - 20,00

04.11.2016 – ora 16,00 - 20,00

05.11.2016 – ora 09,00 - 17,00

 

Taxa de participare : 450 lei
 

Cerere de participare aici

Taxa se poate achita la casieria CECCAR Timiş sau prin virament bancar in contul :  
IBAN: 
RO10 RZBR 0000 0600 1838 3265

 

C.F.  RO35169372

 


Instrucţiuni privind modul de desfăşurare a examenului de aptitudini din sesiunea 06 şi 13 noiembrie 2016:

 1. 06.11.2016 - proba scrisă
 2. 13.11.2016 - proba orală pentru candidaţii care au obţinut la proba scrisă notă peste 7,00
 3. Sala de examen : sala "Cornel Olariu" din cadrul filialei CECCAR Timis, str. Moise Nicoara nr.21, Timisoara
 4. accesul în sala de examen din data de 06.11.2016 se va face între orele 08,00 - 08,45 în baza cartii de identitate
 5. Pentru candidaţii declaraţi respinşi se primesc contestatţii în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor la proba scrisă/orală care se depun la comisia de verificare a contestaţiilor pe adresa de e-mail: contestatii@ceccaro.ro
 6. proba orală din data de 13.11.2016 se va face începând cu orele 09,00. Fiecare candidat va alege un singur bilet de la comisie, se va retrage în sala de examen pentru cca. 10-15 minute pentru pregătirea subiectelor din biletul ales şi prezentarea verbală în faţa examinatorului

 


 Dosarul înscriere examen aptitudini 2016

  Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarul depune la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

 • cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată presedintelui filialei Corpului de domiciliu; cerere tip aici
 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • copie legalizata de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 • copie după actul de identitate(BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală;
 • 2 fotografii tip B.I.
 • Dovada achitarii taxei de examen: 175 Euro(curs BNR la data platii) pentru experti contabili si contabili autorizati

 

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar cu şină şi se depune la filiala de domiciliu.

Obs. Dosarului de înscriere la examenul de aptitudini se poate depune numai in zilele de 17.10.2016 şi 18.10.2016.

 


 

Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea acessului la calitatea de expert contabil si contabil autorizat din sesiunea 15 si 22 noiembrie 2015                                             

 


Instrucţiuni privind modul de desfăşurare a examenului de aptitudini din sesiunea 15 şi 22 noiembrie 2015:

 1. 15.11.2015 - proba scrisă
 2. 22.11.2015 - proba orală pentru candidaţii care au obţinut la proba scrisă notă peste 7,00
 3. Sala de examen : sala "Cornel Olariu" din cadrul filialei CECCAR Timis, str. Moise Nicoara nr.21, Timisoara
 4. accesul în sala de examen în data de 15.11.2015 se va face între orele 08,00 - 08,45 în baza buletinului de identitate
 5. Pentru candidaţii declaraţi respinşi se primesc contestatţii în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor la proba scrisă/orală care se depun la comisia de verificare a contestaţiilor pe adresa de e-mail: contestatii@ceccaro.ro
 6. proba orală din data de 22.11.2015 se va face începând cu orele 09,00. Fiecare candidat va alege un singur bilet de la comisie, se va retrage în sala de examen pentru cca. 10-15 minute pentru pregătirea subiectelor din biletul ales şi prezentarea verbală în faţa examinatorului

 

 

ATENŢIE!

Stagiarii an III şi cei care au dreptul susţinerii examenului de aptitudini în perioada 15-22.11.2015 sunt rugaţi să depună dosarele de examen (conform indicaţiilor de mai jos) până cel târziu la data de 20.10.2015


Curs pregătire candidaţi în vederea susţinerii  examenului de aptitudini

sesiunea 15 – 22 noiembrie 2015

IMPORTANT! Cursul de pregătire în vederea susţinerii examenului de aptitudini este OBLIGATORIU! 

Lector: prof. Univ. dr. Horia Cristea

Locaţia : Sala „Cornel Olariu” CECCAR Timiş, str. Moise Nicoară nr.21

Program :

02.11.2015 – ora 16,00

03.11.2015 – ora 16,00

04.11.2015 – ora 16,00

05.11.2015 – ora 16,00

06.11.2015 – ora 16,00

Taxa de participare : 400 lei
 

Cerere de participare aici

Taxa se poate achita la casieria CECCAR Timiş sau prin virament bancar in contul :  
IBAN: 
RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922

 

C.F.   7426179


OBSTematica pentru examenul de aptitudini este anexa la Regulamentul privind accesul la stagiu si se regaseste AICI


 Dosarul înscriere examen aptitudini 2015

  Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarul depune la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

 • cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată presedintelui filialei Corpului de domiciliu; cerere tip aici
 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • copie legalizata de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 • copie după actul de identitate(BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală;
 • 2 fotografii tip B.I.
 • Dovada achitarii taxei de examen: 175 Euro(curs BNR la data platii) pentru experti contabili si contabili autorizati

 

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar cu şină şi se depune la filiala de domiciliu.ANUNT ! La sediul CECCAR Filiala Timis din str. Moise Nicoara nr.21 au fost afisate rezultatele la proba scrisă de la examenul de aptitudini din data de 16.11.2014

20.11.2014 


 

Instrucţiuni privind modul de desfăşurare a examenului de aptitudini din sesiunea 16 şi 23 noiembrie 2014:

 1. 16.11.2014 - proba scrisă
 2. 23.11.2014 - proba orală pentru candidaţii care au obţinut la proba scrisă notă peste 7,00
 3. Sala de examen : sala "Cornel Olariu" din cadrul filialei CECCAR Timis, str. Moise Nicoara nr.21, Timisoara
 4. accesul în sala de examen în data de 16.11.2014 se va face între orele 08,00 - 08,45 în baza buletinului de identitate
 5. rezultatele la proba scrisă se vor afişa în data de 20.11.2014 în locul în care au fost afişate iniţial toate listele pe săli. Pentru candidaţii declaraţi respinşi se primesc contestatţii în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor la proba scrisă/orală care se depun la comisia de verificare a contestaţiilor pe adresa de e-mail: contestatii@ceccaro.ro
 6. proba orală din data de 23.11.2014 se va face începând cu orele 09,00. Fiecare candidat va alege un singur bilet de la comisie, se va retrage în sala de examen pentru cca. 10-15 minute pentru pregătirea subiectelor din biletul ales şi prezentarea verbală în faţa examinatorului

05.11.2014


 IMPORTANT! Cursul de pregătire în vederea susţinerii examenului de aptitudini este OBLIGATORIU! 

Orarul cursului s-a modificat! Noul orar este:

05.11.2014 - ora 16,00

06.11.2014 - ora 16,00

05.11.2014


 

ATENŢIE!

Stagiarii an III şi cei care au dreptul susţinerii examenului de aptitudini în perioada 16-23.11.2014 sunt rugaţi să depună dosarele de examen (conform indicaţiilor de mai jos) până cel târziu la data de 20.10.2014


Curs pregătire candidaţi în vederea susţinerii  examenului de aptitudini

sesiunea 16 – 23 noiembrie 2014

Lector: prof. Univ. dr. Horia Cristea

Locaţia : Sala „Cornel Olariu” CECCAR Timiş, str. Moise Nicoară nr.21

Program :

03.11.2014 – ora 16,00

04.11.2014 – ora 16,00

07.11.2014 – ora 16,00

08.11.2014 – ora 09,00

Taxa de participare : 400 lei
 

Cerere de participare aici

Taxa se poate achita la casieria CECCAR Timiş sau prin virament bancar in contul :  
IBAN: 
RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922

 

C.F.   7426179


OBS. Tematica pentru examenul de aptitudini este anexa la Regulamentul privind accesul la stagiu si se regaseste AICI


 Dosarul înscriere examen aptitudini

  Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarul depune la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

 • cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată presedintelui filialei Corpului de domiciliu; cerere tip aici
 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 • copie după actul de identitate(BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală;
 • 2 fotografii tip B.I.
 • Dovada achitarii taxei de examen: 175 Euro(curs BNR la data platii) pentru experti contabili si contabili autorizati

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar cu şină şi se depune la filiala de domiciliu.


Sesiuni examen aptitudini

 • Sesiunea 2014 a Examenului de aptitudini se organizează în zilele de 16 noiembrie (proba scrisă) şi 23 noiembrie (proba orală).
 • Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul 3 de stagiu, precum şi stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi au dreptul să se înscrie la următoarele două sesiuni consecutive.

Sesiuni de examen de aptitudini

Sesiunea 2012 a Examenului de aptitudini se organizează în zilele de 18 noiembrie (proba scrisă) şi 25 noiembrie (proba orală).

Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul 3 de stagiu, precum şi stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi au dreptul să se înscrie la următoarele două sesiuni consecutive.

Cursuri Acces Viza EvenimenteE-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009