Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România - Filiala Timiș
ANUNT REZULTATE ACCES 2018 

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018 sunt disponibile la Filiala CECCAR Timis(str. Moise Nicoara nr.21, Timisoara). Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 25 octombrie 2018, ora 15.00 – 26 octombrie, ora 15.00, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

            În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.

25.10.2018CURS PREGĂTIRE EXAMEN DE ACCES 2018

Perioada de desfășurare: 18.09 -03.10.2018

Durata cursului: 44 ore

Taxa de participare: 600 lei / persoană

Lectori:

 • prof.univ.dr. Bunget Ovidiu Constantin: Audit Financiar,
 • ec.Dumitrescu Alin: Contabilitate,
 • ec.Crâșneac Alexandru: Fiscalitate,
 • prof.univ.dr. Țingău Gheorghe: Expertiza contabilă, Deontologie profesională
 • prof.univ.dr. Cosma Dorin: Drept
 • prof.univ.dr. Buglea Alexandru: Evaluarea intreprinderii

Locație: CECCAR Filiala Timiș, Str. Moise Nicoară nr.21, Sala “Cornel Olariu”

Calendar cursuri - AICI


În atenția candidaților la examenul de acces 2017

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 07 şi 14 octombrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

            Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 09 noiembrie ora 09.00 – 10 noiembrie, ora 09.00, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

 

            În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.”

09.11.2017


ACCES 2017

 

EXAMENUL DE ADMITERE LA STAGIU 

Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, sesiunea 2017, se organizează în zilele de 07 şi 14 Octombrie. 

Pentru contabil autorizat: 

- În ziua de 07 Octombrie 2017, ora 11.00 - o proba scrisă la disciplinele : Contabilitate, Fiscalitate şi Drept. 

Pentru expert contabil: 

- În ziua de 07 Octombrie 2017, ora 11.00 - o proba scrisă la disciplinele : Contabilitate, Fiscalitate şi Drept; 

- În ziua de 14 Octombrie 2017, ora 11.00 - o proba scrisă la disciplinele : Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile. 

 

Examenul de admitere la stagiu pentru contabilii autorizaţi, membri activi ai Corpului, care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice şi doresc accesul la stagiul pentru categoria expert contabil, se va organiza în acelaşi timp cu examenul de admitere la stagiu, respectiv în ziua de 14 Octombrie 2017, ora 11.00 -  la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile.

Examenul de admitere la stagiu este organizat de C.E.C.C.A.R. în conformitate cu Regulamentul privind accesul la profesie, aprobat prin H.G. nr. 227/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 187/11.03.2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

Locatie examen: 

* 07.10.2017 -   Examenul se va desfășura la Amfiteatrul “ Ioan Mihai ” din cadrul Universității de Vest Timișoara, Bld. Vasile Parvan, nr.4, Timișoara;

* 14.10.2017 -  Examenul se va desfășura la Amfiteatrul “ Dumitru Mareș ” din cadrul Universității de Vest Timișoara, str.  Johann Heinrich Pestalozzi 14, Timișoara;

 


Prezentare examen acces la profesia de expert contabil AICI

02.08.2017


Articolul Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8749 a fost publicat in July 31, 2017 at 6:08 pm. 

01.08.2017


În antenţia candidaților care au susţinut examenul de admitere la stagiu, sesiunea 2 și 9 octombrie 2016

 

Luni 24 octombrie 2016 se vor afișa la avizierul filialei rezultatele examenului de admitere la stagiu organizat de CECCAR în sesiunea 2 și 9 octombrie 2016.

Potrivit O.G. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.

Împotriva rezultatului obținut candidații pot face contestații, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor la urmatoarea adresa de e-mail : contestaţii@ceccaro.ro  sau pe fax: 0213308888

  21.10.2016


 ACCES 2016

 

EXAMENUL DE ADMITERE LA STAGIU 

Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, sesiunea 2016, se organizează în zilele de 2 şi 9 Octombrie. 

Pentru contabil autorizat: 

- În ziua de 2 Octombrie 2016, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele : Contabilitate, Fiscalitate şi Drept. 

Pentru expert contabil: 

- În ziua de 2 Octombrie 2016, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele : Contabilitate, Fiscalitate şi Drept; 

- În ziua de 9 Octombrie 2016, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele : Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile. 

 

Examenul de admitere la stagiu pentru contabilii autorizaţi, membri activi ai Corpului, care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice şi doresc accesul la stagiul pentru categoria expert contabil, se va organiza în acelaşi timp cu examenul de admitere la stagiu, respectiv în ziua de 9 Octombrie 2016, la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile.

Examenul de admitere la stagiu este organizat de C.E.C.C.A.R. în conformitate cu Regulamentul privind accesul la profesie, aprobat prin H.G. nr. 227/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 187/11.03.2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Dosarul de inscriere la examenul de acees la stagiu 

a) înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se realizeaza prin depunerea urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere si CV conform modelului (vezi Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 la Regulamentul privind accesul la profesia de exapert contabil şi contabil autorizat, aprobat prin H.G. nr.227/2008), atasate cererii;
 • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
 • copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare cu diploma de licenta recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • copie B.I./C.I.;
 • 3 fotografii tip buletin.
 • Dovada achitarii taxei de examen: 175 Euro(curs BNR la data platii) pentru experti contabili
 • TEMATICA :experti contabili .

b) înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se realizeaza prin depunerea urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere si CV conform modelului (vezi Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 la Regulamentul privind accesul la profesia de exapert contabil şi contabil autorizat, aprobat prin H.G. nr.227/2008), atasate cererii;
 • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
 • copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii medii, cu diploma de bacalaureat, recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • copie B.I./C.I.;
 • 3 fotografii tip buletin.
 • Dovada achitarii taxei de examen:  125 Euro(curs BNR la data platii) pentru contabili autorizati
 • TEMATICA : contabili autorizati 

 

OBS!!  Depunerea dosarului pentru înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil si contabil autorizat se face pana in data de 09.09.2016 cel tarziu.

Plata se poate efectua direct la sediul filialei sau in contul filialei C.E.C.C.A.R. TIMIS RO31RZBR0000060006563922, deschis la  RAIFFEISEN BANK.

OBS!!  ADEVERINTA DE LA MEDICUL DE FAMILIE TREBUIE SA CUPRINDA : " ARE CAPACITATE DE EXERCITIU DEPLINA. ESTE APT PENTRU EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE. S-A ELIBERAT PENTRU A SERVI LA CECCAR"

 

Echivalarea examenului de admitere, categoria expert contabil

Pentru a beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii următoarelor documente, în termen de un an de zile de la finalizarea masterului, în cadrul filialei de domiciliu sau la sediul C.E.C.C.A.R. din Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4, Bucuresti (de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00):

 • cerere de înscriere (model Anexa);
 • diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (copie legalizată);
 • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisă de facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma;
 • suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
 • suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină;
 • certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
 • curriculum vitae;
 • copie BI/CI;
 • taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu: 175 Euro(curs BNR la data platii).

Notă:

Potrivit reglementărilor în domeniu, echivalarea examenului de admitere la stagiu este condiţionată de îndeplinirea cerinţelor de notă şi medie pentru disciplinele echivalate, respectiv note cel puţin 6 (şase) pentru fiecare disciplină echivalată şi media de cel puţin 7 (şapte) pentru grupul de materii echivalate pentru fiecare din disciplinele corespunzătoare examenului de admitere la stagiu.

În acest sens, vă rugăm să consultaţi, rubrica Instituţii de învăţământ superior care au încheiat cu C.E.C.C.A.R. protocoale de colaborare, unde veţi regăsi disciplinele echivalate din cadrul programului de masterat urmat de dvs.

După verificarea documentelor de echivalare absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţati cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus.

În vederea înscrierii la stagiu, cu începere de la 1 ianuarie 2017, absolvenţii promoţiei 2016 ai programelor de masterat au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare, cu documentele menţionate mai sus, până la data de 31 Octombrie 2016.

Absolvenţii programelor de masterat ale căror dosare vor fi aprobate, după termenul de înscriere la stagiu, respectiv, în cursul anului 2016 se vor putea înscrie la stagiu începând cu 1 ianuarie 2017.

 

Echivalarea examenului de admitere la stagiu în baza Protocolului încheiat cu CAFR

Pentru a beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu şi a primului an de stagiu finalizat la CAFR, persoanele care au optat pentru efectuarea stagiului în paralel şi la CECCAR au posibilitatea depunerii, la sediul Corpului din Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, Bucureşti, sau la filiala de domiciliu, a unui dosar de echivalare care să conţină:

 • Cerere de echivalare/înscriere;
 • Copie legalizată a actului de studii superioare economice recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România;
 • Curriculum vitae completat şi semnat de solicitant;
 • Adeverința medicală care să ateste capacitatea deplină de exerciţiu;
 • Certificat de cazier judiciar în termen;
 • Adeverinţa eliberată de CAFR cuprizând: datele de identificare a stagiarului, data la care a obţinut şi a absolvit testul de acces la stagiu, disciplinele la care s-a susţinut testul de acces la stagiu, perioada în care a efectuat primul an de stagiu precum şi respectarea tuturor obligaţiilor faţă de CAFR pentru primul an de stagiu;
 • Copia actului de identitate B.I/C.I;
 • dovada achitării taxei de înscriere/echivalare (175 euro în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Pentru absolvenţii testului de acces CAFR, promoţia 2015, care au optat la înscrierea la stagiu pentru efectuarea stagiului în paralel şi la CECCAR, termenul de depunere a dosarelor de echivalare este 1 decembrie 2016.

* Aprobarea/neaprobarea dosarului de echivalare se va anunţa în scris la adresa din actul de identitate.

* În situaţia aprobării dosarului, solicitanţii vor face demersurile necesare înscrierii în anul II de stagiu în cadrul filialei de domiciliu, cu respectarea Normelor C.E.C.C.A.R., respectiv Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărărea Consiliului Superior al CECCAR nr. 00/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

*  Anul de stagiu este an calendaristic şi începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an.


ACCES 2015

 EXAMENUL DE ADMITERE LA STAGIU 

Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, sesiunea 2015, se organizează în zilele de 18 şi 25 octombrie. 

 

Pentru expert contabil: 

- În ziua de 18 octombrie 2015 - ora 09.00la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu”.

- În ziua de 25 octombrie 2015 - ora 09.00la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu”.

 


CURS PREGATIRE EXAMEN DE ACCES 2015

 

       C.E.C.C.A.R filiala Timis organizează  „ Cursul de pregatire examen acces 2015 în perioada 28.09.2015 – 09.10.2015, incepand cu ora 16.00, la sediul filialei din Timisoara, din strada Moise Nicoara, nr.21, în Sala de curs – „Cornel Olariu,susținut de lectorii nostri : Bunget Ovidiu Constantin, Cristea Horia, Cosma Dorin, Minda Ioan. Formularul de înscriere la acest curs poate fi descărcat de aici (click) . Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro  cererile de înscriere sau la sediu filialei, până cel târziu vineri, 25.09.2015. Contravaloarea cursului este de 600 lei iar plata cursului se poate realiza la sediul filialei sau în contul RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922 deschis la RAIFFEISEN Bank Timisoara – C.E.C.C.A.R Timis, CUI 7426179.

11.09.2015


 

ACCES 2015

 

EXAMENUL DE ADMITERE LA STAGIU 

Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, sesiunea 2015, se organizează în zilele de 18 şi 25 octombrie. 

Pentru contabil autorizat: 

- În ziua de 18 octombrie 2015, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele : Contabilitate, Fiscalitate şi Drept. 

Pentru expert contabil: 

- În ziua de 18 octombrie 2015, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele : Contabilitate, Fiscalitate şi Drept; 

- În ziua de 25 octombrie 2015, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele : Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile. 

 

Examenul de admitere la stagiu pentru contabilii autorizaţi, membri activi ai Corpului, care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice şi doresc accesul la stagiul pentru categoria expert contabil, se va organiza în acelaşi timp cu examenul de admitere la stagiu, respectiv în ziua de 25 octombrie 2015, la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile.

Examenul de admitere la stagiu este organizat de C.E.C.C.A.R. în conformitate cu Regulamentul privind accesul la profesie, aprobat prin H.G. nr. 227/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 187/11.03.2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Dosarul de inscriere la examenul de acees la stagiu 

a) înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se realizeaza prin depunerea urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere si CV conform modelului (vezi Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 la Regulamentul privind accesul la profesia de exapert contabil şi contabil autorizat, aprobat prin H.G. nr.227/2008), atasate cererii;
 • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
 • copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare cu diploma de licenta recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • copie B.I./C.I.;
 • 3 fotografii tip buletin.
 • Dovada achitarii taxei de examen: 175 Euro(curs BNR la data platii) pentru experti contabili
 • TEMATICA :experti contabili .

b) înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se realizeaza prin depunerea urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere si CV conform modelului (vezi Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 la Regulamentul privind accesul la profesia de exapert contabil şi contabil autorizat, aprobat prin H.G. nr.227/2008), atasate cererii;
 • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
 • copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii medii, cu diploma de bacalaureat, recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • copie B.I./C.I.;
 • 3 fotografii tip buletin.
 • Dovada achitarii taxei de examen:  125 Euro(curs BNR la data platii) pentru contabili autorizati
 • TEMATICA : contabili autorizati 

 

OBS!!  Depunerea dosarului pentru înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil si contabil autorizat se face pana in data de 21.09.2015 cel tarziu.

Plata se poate efectua direct la sediul filialei sau in contul filialei C.E.C.C.A.R. TIMIS RO31RZBR0000060006563922, deschis la  RAIFFEISEN BANK.

OBS!!  ADEVERINTA DE LA MEDICUL DE FAMILIE TREBUIE SA CUPRINDA : " ARE CAPACITATE DE EXERCITIU DEPLINA. ESTE APT PENTRU EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE. S-A ELIBERAT PENTRU A SERVI LA CECCAR"

 

Echivalarea examenului de admitere, categoria expert contabil

Pentru a beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii următoarelor documente, în termen de un an de zile de la finalizarea masterului, în cadrul filialei de domiciliu sau la sediul C.E.C.C.A.R. din Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4, Bucuresti (de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00):

 • cerere de înscriere (model Anexa);
 • diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (copie legalizată);
 • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisă de facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma;
 • suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
 • suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină;
 • certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
 • curriculum vitae;
 • copie BI/CI;
 • taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu: 175 Euro(curs BNR la data platii).

Notă:

Potrivit reglementărilor în domeniu, echivalarea examenului de admitere la stagiu este condiţionată de îndeplinirea cerinţelor de notă şi medie pentru disciplinele echivalate, respectiv note cel puţin 6 (şase) pentru fiecare disciplină echivalată şi media de cel puţin 7 (şapte) pentru grupul de materii echivalate pentru fiecare din disciplinele corespunzătoare examenului de admitere la stagiu.

În acest sens, vă rugăm să consultaţi, rubrica Instituţii de învăţământ superior care au încheiat cu C.E.C.C.A.R. protocoale de colaborare, unde veţi regăsi disciplinele echivalate din cadrul programului de masterat urmat de dvs.

După verificarea documentelor de echivalare absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţati cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus.

În vederea înscrierii la stagiu, cu începere de la 1 ianuarie 2016, absolvenţii promoţiei 2015 ai programelor de masterat au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare, cu documentele menţionate mai sus, până la data de 31 octombrie 2015.

Absolvenţii programelor de masterat ale căror dosare vor fi aprobate, după termenul de înscriere la stagiu, respectiv, în cursul anului 2016 se vor putea înscrie la stagiu începând cu 1 ianuarie 2017.

 

Echivalarea examenului de admitere la stagiu în baza Protocolului încheiat cu CAFR

Pentru a beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu şi a primului an de stagiu finalizat la CAFR, persoanele care au optat pentru efectuarea stagiului în paralel şi la CECCAR au posibilitatea depunerii, la sediul Corpului din Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, Bucureşti, sau la filiala de domiciliu, a unui dosar de echivalare care să conţină:

 • Cerere de echivalare/înscriere;
 • Copie legalizată a actului de studii superioare economice recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România;
 • Curriculum vitae completat şi semnat de solicitant;
 • Adeverința medicală care să ateste capacitatea deplină de exerciţiu;
 • Certificat de cazier judiciar în termen;
 • Adeverinţa eliberată de CAFR cuprizând: datele de identificare a stagiarului, data la care a obţinut şi a absolvit testul de acces la stagiu, disciplinele la care s-a susţinut testul de acces la stagiu, perioada în care a efectuat primul an de stagiu precum şi respectarea tuturor obligaţiilor faţă de CAFR pentru primul an de stagiu;
 • Copia actului de identitate B.I/C.I;
 • dovada achitării taxei de înscriere/echivalare (175 euro în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Pentru absolvenţii testului de acces CAFR, promoţia 2014, care au optat la înscrierea la stagiu pentru efectuarea stagiului în paralel şi la CECCAR, termenul de depunere a dosarelor de echivalare este 1 decembrie 2015.

* Aprobarea/neaprobarea dosarului de echivalare se va anunţa în scris la adresa din actul de identitate.

* În situaţia aprobării dosarului, solicitanţii vor face demersurile necesare înscrierii în anul II de stagiu în cadrul filialei de domiciliu, cu respectarea Normelor C.E.C.C.A.R., respectiv Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărărea Consiliului Superior al CECCAR nr. 00/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

*  Anul de stagiu este an calendaristic şi începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an.


 

IMPORTANT! RUGĂM A SE CITI TOT COMUNICATUL

Candidaţii care au promovat examenul de acces an 2014 şi cei care sunt admişi la stagiu în baza echivalării masterului sunt rugaţi:

 1. să se înscrie  on line la stagiu AICI (CHIAR DACĂ AU DEPUS DEJA CEREREA DE ÎNSCRIERE)
 2. să depună cererea de înscriere - formular anexa 3a (descarcă formular aici) şi o copie carte de identitate la registratura CECCAR Filiala Timis din str. Moise Nicoară nr.21, sau pe mail : ceccartimis@ceccartimis.ro (subiect mail : inscriere stagiu) 
 3. să citească regulamentul de stagiu : http://ceccar.ro/ro/?page_id=976
 4. să urmărească pe toata durata stagiului pagina de web a filialei la secţiunea stagiu : http://www.ceccartimis.ro/stagiu.php 
 5. să adreseze întrebările, nelămuririle, observaţiile în scris pe mail : ceccartimis@ceccartimis.ro (subiect mail: STAGIU,STAGIAR AN..)

05.11.2014


 CALENDAR CURS PREGATIRE EXAMEN DE ACCES 2014

 

Prof.univ. BUNGET OVIDIIU : 20 ORE (Contabilitate;Audit): 16 – 20.09.2014

Prof.univ. CRISTEA HORIA : 12 ORE (Fiscalitate, expertiza contabila, deontologie): 22 – 24.09.2014

Prof.univ. BUGLEA ALEXANDRU : 4 ORE (Evaluarea Intreprinderii) : 25.09.2014

 

 


CURS PREGATIRE EXAMEN DE ACCES 2014

Perioada de desfasurare: 15 - 27.09.2014

Durata cursului: 40 ore

Taxa de participare: 600 lei / persoana

Lectori:

 • prof.univ.dr. Ovidiu Bunget: Contabilitate, Audit Financiar
 • prof.univ.dr. Cristea Horia: Fiscalitate, Expertiza contabila, Deontologie profesionala
 • prof.univ.dr. Cosma Dorin: Drept
 • prof.univ.dr. Buglea Alexandru: Evaluarea intreprinderii

Locatie: CECCAR Filiala Timis, Str. Moise Nicoara nr.21, Sala “Cornel Olariu”

Orar: 16:00 – 21:00

Taxa se poate achita la casieria CECCAR Timiş sau prin virament bancar (a se specifica pe ordinul de plată: taxa curs pregatire acces 2014) in contul   
IBAN: 
RO31 RZBR 0000 0600 0656 3922

C.F.   7426179

cerere de înscriere aici

 

Vă rugăm să transmiteţi cererea de înscriere împreună cu copia op-ului pe adresa de mail : ceccartimis@ceccartimis.ro, sau pe fax : 0256 - 204854 

06.08.2014


OBS!!  ADEVERINTA DE LA MEDICUL DE FAMILIE TREBUIE SA CUPRINDA : " ARE CAPACITATE DE EXERCITIU DEPLINA. ESTE APT PENTRU EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE. S-A ELIBERAT PENTRU A SERVI LA CECCAR"


!!! Important

Verificati tematica pentru acces 2014 experti contabili AICI

Verificati tematica pentru acces 2014 contabili autorizati AICI

 

29.07.2014


ACCES 2014 

EXAMENUL DE ADMITERE LA STAGIU 

Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, sesiunea 2014, se organizează în zilele de 5 şi 12 octombrie. 

Pentru contabil autorizat: 

- În ziua de 5 octombrie 2014, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele : Contabilitate, Fiscalitate şi Drept. 

Pentru expert contabil: 

- În ziua de 5 octombrie 2014, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele : Contabilitate, Fiscalitate şi Drept; 

- În ziua de 12 octombrie 2014, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele : Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile. 

 

Examenul de admitere la stagiu pentru contabilii autorizaţi, membri activi ai Corpului, care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice şi doresc accesul la stagiul pentru categoria expert contabil, se va organiza în acelaşi timp cu examenul de admitere la stagiu, respectiv în ziua de 12 octombrie 2014, la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile.

Examenul de admitere la stagiu este organizat de C.E.C.C.A.R. în conformitate cu Regulamentul privind accesul la profesie, aprobat prin H.G. nr. 227/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 187/11.03.2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Dosarul de inscriere la examenul de acees la stagiu (termen limita – 8 septembrie 2014)

a) înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se realizeaza prin depunerea urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere si CV conform modelului (vezi Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 la Regulamentul privind accesul la profesia de exapert contabil şi contabil autorizat, aprobat prin H.G. nr.227/2008), atasate cererii;
 • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
 • copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare cu diploma de licenta recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • copie B.I./C.I.;
 • 3 fotografii tip buletin.
 • Dovada achitarii taxei de examen: 175 Euro(curs BNR la data platii) pentru experti contabili
 • TEMATICA :experti contabili .

b) înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se realizeaza prin depunerea urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere si CV conform modelului (vezi Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 la Regulamentul privind accesul la profesia de exapert contabil şi contabil autorizat, aprobat prin H.G. nr.227/2008), atasate cererii;
 • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
 • copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii medii, cu diploma de bacalaureat, recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • copie B.I./C.I.;
 • 3 fotografii tip buletin.
 • Dovada achitarii taxei de examen:  125 Euro(curs BNR la data platii) pentru contabili autorizati
 • TEMATICA : contabili autorizati 

 

Plata se poate efectua direct la sediul filialei sau in contul filialei C.E.C.C.A.R. TIMIS RO31RZBR0000060006563922, deschis la  RAIFFEISEN BANK.

25.06.2014   


 ACCES 2013

In zilele de 29 septembrie si 06 octombrie 2013 se va organiza examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil sau contabil autorizat.
Inscrierea candidatilor pentru sustinerea examenului de admitere la stagiu se va face la sediul filialei Timis a C.E.C.C.A.R., pe baza unei cereri de inscriere tip ( care se gaseste la sediul filialei) la care se vor anexa urmatoarele:
                          - certificat medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
                          - curriculum vitae, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin        H.G. nr. 227/2008, completat si semnat pe propria raspundere de catre solicitant;
                          - copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare (pentru experti contabili) sau studii medii (pentru contabili autorizati), cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului;
                          - certificat de cazier judiciar, cu termenul de valabilitate neexpirat;
                          - doua poze tip buletin sau carte de identitate;
                          - copie buletin sau carte de identitate;
                          - dovada achitarii taxei de examinare in cuantum de 175 euro, platibila in lei la cursul de schimb comunicat de BNR, din ziua platii.
             In vederea participarii la acest examen, filiala noastra organizeaza cursuri de pregatire la toate disciplinele prevazute pentru probele de examen.
             Pentu informatii suplimentare puteti sa va adresati filialei Timis a C.E.C.C.A.R., cu sediul inTimisoara, str. Moise Nicoara nr. 21, cu intrare si din str. Andrei Saguna, telefon 0256/204884.

TEMATICA : contabili autorizati <> experti contabili .

 

                                                                                                                            actualizat 31.07.2013   


ACCES 2012

 Programul cursurilor de pregatire pentru examenului de admitere la stagiu .

actualizat 25.06.2012


In zilele de 30 septembrie si 07 octombrie 2012 se va organiza examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil sau contabil autorizat.
Inscrierea candidatilor pentru sustinerea examenului de admitere la stagiu se va face la sediul filialei Timis a C.E.C.C.A.R., pe baza unei cereri de inscriere tip ( care se gaseste la sediul filialei) la care se vor anexa urmatoarele:
                          - certificat medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
                          - curriculum vitae, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin        H.G. nr. 227/2008, completat si semnat pe propria raspundere de catre solicitant;
                          - copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare (pentru experti contabili) sau studii medii (pentru contabili autorizati), cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului;
                          - certificat de cazier judiciar, cu termenul de valabilitate neexpirat;
                          - doua poze tip buletin sau carte de identitate;
                          - copie buletin sau carte de identitate;
                          - dovada achitarii taxei de examinare in cuantum de 175 euro, platibila in lei la cursul de schimb comunicat de BNR, din ziua platii.
             In vederea participarii la acest examen, filiala noastra organizeaza cursuri de pregatire la toate disciplinele prevazute pentru probele de examen.
             Pentu informatii suplimentare puteti sa va adresati filialei Timis a C.E.C.C.A.R., cu sediul inTimisoara, str. Moise Nicoara nr. 21, cu intrare si din str. Andrei Saguna, telefon 0256/204884.

                                                                                                                            actualizat 29.03.2012   

 


ACCES 2011

  In zilele de 18 si 25 septembrie 2011 se va organiza examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil sau contabil autorizat.
Inscrierea candidatilor pentru sustinerea examenului de admitere la stagiu se va face la sediul filialei Timis a C.E.C.C.A.R., pe baza unei cereri de inscriere tip ( care se gaseste la sediul filialei) la care se vor anexa urmatoarele:
                          - certificat medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
                          - curriculum vitae, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin        H.G. nr. 227/2008, completat si semnat pe propria raspundere de catre solicitant;
                          - copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare (pentru experti contabili) sau studii medii (pentru contabili autorizati), cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului;
                          - certificat de cazier judiciar, cu termenul de valabilitate neexpirat;
                          - doua poze tip buletin sau carte de identitate;
                          - copie buletin sau carte de identitate;
                          - dovada achitarii taxei de examinare in cuantum de 175 euro, platibila in lei la cursul de schimb comunicat de BNR, din ziua platii.
             In vederea participarii la acest examen, filiala noastra organizeaza cursuri de pregatire la toate disciplinele prevazute pentru probele de examen.
             Pentu informatii suplimentare puteti sa va adresati filialei Timis a C.E.C.C.A.R., cu sediul in Timisoara, str. S. Barnutiu nr. 67, ap. 3, telefon 0256/204884.

                                                                                                                                          actualizat 27.04.2011


ACCES 2010      

     In zilele de 25 iulie si 01 august 2010 se va organiza examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil sau contabil autorizat.
Inscrierea candidatilor pentru sustinerea examenului de admitere la stagiu se va face la sediul filialei Timis a C.E.C.C.A.R., in perioada 01 - 25.06.2010, pe baza unei cereri de inscriere tip ( care se gaseste la sediul filialei) la care se vor anexa urmatoarele:
                          - certificat medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
                          - curriculum vitae, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin        H.G. nr. 227/2008, completat si semnat pe propria raspundere de catre solicitant;
                          - copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare (pentru experti contabili) sau studii medii (pentru contabili autorizati), cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului;
                          - certificat de cazier judiciar, cu termenul de valabilitate neexpirat;
                          - doua poze tip buletin sau carte de identitate;
                          - copie buletin sau carte de identitate;
                          - dovada achitarii taxei de examinare in cuantum de 175 euro, platibila in lei la cursul de schimb comunicat de BNR, din ziua platii.
             In vederea participarii la acest examen, filiala noastra organizeaza, in perioada 01 – 15.07.2010, cursuri de pregatire la toate disciplinele prevazute pentru probele de examen.
             Contravaloarea acestor cursuri este de 900 lei. Inscrierile la cursuri se pot face in perioada 01 - 25.06.2010, la sediul filialei Timis a C.E.C.C.A.R.
              Pentu informatii suplimentare puteti sa va adresati filialei Timis a C.E.C.C.A.R., cu sediul in Timisoara, str. S. Barnutiu nr. 67, ap. 3, telefon 0256/204884.

                                                                                                                                          actualizat 18.05.2010

Cursuri Acces Viza EvenimenteE-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009